Followers

Thursday, April 30, 2009

Pesta Buku Antarabangsa

Baru-baru ini di Pesta Buku Antarabangsa, ramai juga 'terjumpa' kawan-kawan yang sedang asyik mencari buku-buku pilihan untuk dibeli dan dibaca. Moga budaya membaca terus menjadi amalan kita dan moga falsafah Iqra' dapat dihayati walau di mana sahaja kita berada.

Wednesday, April 22, 2009

Fahamkah Anda Sistem Takaful?TAKAFUL: PERLINDUNGAN INSURANS SECARA ISLAM
Oleh
Mohd Sukki Bin Othman

Individu serta organisasi terdedah kepada pelbagai risiko yang boleh membawa kepada kerugian, seperti risiko kematian akibat kemalangan atau penyakit, kerosakan dan kemusnahan harta benda akibat kebakaran, banjir, taufan, dan lain-lain Bayangkan sekiranya ia terjadi kepada kita yang mempunyai tanggungan keluarga, pembiayaan rumah, kenderaan dan sebagainya. Adakah kita mempunyai wang yang cukup untuk menghadapi situasi yang tidak disangka-sangka ini? Kewujudan risiko inilah merupakan sebab kepada pembentukan sistem insurans bagi mengurangkan bebanan kewangan yang dialami akibat gangguan risiko-risiko seperti yang disebutkan tadi.

Insuran telah wujud sejak dahulu lagi. Ia bermula apabila pedagang-pedagang Arab berlayar ke serta dunia untuk berniaga dan menyebarkan dakwah Islam. Semasa dalam pelayaran tersebut, para pedagang Arab ini menghadapi pelbagai risiko seperti taufan dan ribut petir yang membahayakan diri mereka serta merosakkan barang dagangan yang dibawa. Justeru, mereka telah mewujudkan satu system insuran sebagai perlindungan sehingga lahirlah insuran yang tertua di dunia iaitu insuran marin.

Begitu juga dengan konsep takaful, ia bukanlah sesuatu yang baharu, malahan sejak permulaan Islam lagi, konsep yang seumpama ini telah dijalankan. Apabila datangnya Islam dan tertegaknya Negara Islam di Madinah yang diterajui oleh Rasulullah, beberapa sistem yang berasaskan kerjasama dan bantu-membantu telah diamalkan seperti Aqilah dan al-Qasamah. Kedua-dua system ini merupakan konsep jamin menjamin di antara anggota masyarakat yang memberikan kebaikan dan kemudahan dalam kehidupan.

Aqilah ialah satu system yang berasaskan tanggungjawab dan kerjasama antara anggota masyarakat. Mereka berpakat mewujudkan tabung yang dikenali sebagai khanz. Segala pungutan wang tabung atau caruman adalah mengikut tempoh yang dipersetujui. Antara manfaat yang terhasil daripada konsep ini ialah dapat membantu ahli atau peserta yang terlibat dalam pembunuhan secara tidak sengaja, dan menebus tawanan perang daripada musuh. Manakala al-Qasamah pula ialah tabung yang diwujudkan untuk membantu mereka yang teraniaya berhubung dengan nyawa manusia. Contohnya ialah manfaat daripada tabung itu akan diberikan kepada waris mangsa bunuh yang tidak diketahui siapakah pembunuhnya, sebagai mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh waris .

Sistem insurans konvensional yang diamalkan pada hari ini bercanggah dengan hukum syarak. Hasil kajian yang mendalam oleh para ulama’ dan di antaranya ialah Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pada tahun 1972, mendapati bahawa kontrak insurans konvensional adalah kontrak jual beli tetapi tidak menepati syariat Islam yang akhirnya terdapat tiga unsur dalam kontrak dan operasi insurans konvensional iaitu gharar (ketidakpastian dalam kontrak), maisir (unsur perjudian dalam kontrak) dan riba.

Namun, insurans amat diperlukan bagi menghadapi sebarang risiko yang mengakibatkan kerugian kewangan kepada individu atau organisasi. Justeru, para ulama’ memutuskan bahawa sistem insurans yang selaras dengan landasan syarak adalah berasaskan takaful.

Sistem insuran berasaskan takaful ini bukanlah sesuatu yang baharu, tetapi ia telah wujud pada zaman permulaan Islam lagi. Namun, konsep yang diketengahkan pada hari ini adalah lebih sistematik dan professional.

Takaful bermaksud saling jamin menjamin diantara satu sama lain. Konsep takaful amat berbeza sekali dengan konsep insurans konvensional. Ia bukanlah kontrak yang diasaskan kepada kontrak jual beli sebagaimana insurans konvensional kerana ciri-ciri kontraknya tidak memungkinkan ia menepati rukun-rukun jual beli dalam Islam.

Konsep takaful menggambarkan satu rancangan insurans yang berasaskan kepada hubungan persaudaraan, rasa saling bertanggungjawab dan saling bekerjasama di kalangan peserta-peserta takaful yang menyertai pakatan ini. Inilah yang dikehendaki oleh Islam sebagaimana firman Allah s.w.t.yang bermaksud “Tolong-menolonglah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong pada perkara-perkara dosa dan yang boleh menimbulkan permusuhan. ( Al-Maidah:2)

Konsep asas takaful adalah berasaskan saling jamin menjamin diantara sesama peserta yang menyertai pakatan takaful. Ia bukanlah satu proses pemindahan risiko kepada pihak yang lain sebagaimana kontrak insurans konvensional di mana insured memindahkan risiko kepada insurer dengan pembayaran premium. Dalam konsep takaful, risiko tidak dipindahkan kepada mana-mana pihak, tetapi risiko ditanggung bersama dikalangan peserta-peserta yang menyertai pakatan takaful ini. Bagi melicinkan perjalanan dan pengendalian dana dalam pakatan takaful ini, sebuah badan dilantik sebagai pengurus dana dan pemegang amanah. Pengurus dana ini dikenali sebagai Pengendali Takaful (Takaful Operator).

Para peserta yang menyertai pakatan takaful ini dikehendaki membuat pembayaran sumbangan takaful yang dikenali sebagai tabarru’. Tabarru’ bermaksud menderma secara ikhlas. Penyertaan dengan niat yang ikhlas untuk membantu atas konsep tabarru’ inilah yang membuatkan penyertaan dalam takaful ini mendapat pahala disisi Allah S.W.T

Sekiranya berlaku malapetaka atau kerugian dikalangan peserta, maka setiap peserta bekerjasama membantu peserta yang mengalami musibah tersebut. Justeru, sumbangan dalam bentuk kewangan dari para peserta itu adalah untuk membantu meringankan bebanan peserta yang mengalami musibah itu adalah dianggap sebagai sumbangan khairat untuk tujuan kebajikan.

Pengendali takaful bukanlah pemilik dana sumbangan para peserta, tetapi ia bertindak sebagai pemegang amanah dengan mengurus dana sumbangan para peserta dalam hal-hal yang berkaitan dengan takaful seperti membuat pelaburan ke tempat-tempat pelaburan yang selari dengan syarak untuk tujuan pengembangan dana, mengurus kos-kos operasi yang terlibat dan membuat pembayaran perlindungan kewangan kepada peserta yang menerima nasib malang ditimpa malapetaka yang menyebabkan kerugian.

Konsep takaful dan tabarru’ inilah yang menjadi teras utama yang menghindarkan perlindungan takaful dari unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian) dan riba. Unsur maisir (perjudian) yang wujud setelah adanya elemen gharar dalam kontrak insurans konvensional dapat dihindarkan dan tidak menjadi persoalan lagi dalam kontrak takaful. Begitu juga dengan persoalan riba, kontrak takaful bukannya kontrak pertukaran wang sebagaimana dalam kontrak insurans konvensional iaitu pertukaran diantara bayaran premium dengan janji pembayaran gantirugi oleh insurer, maka elemen riba al-buyu’ dapat dihapuskan sama sekali dalam kontrak takaful.

Disamping itu, bagi tujuan pengembangan dana sumbangan takaful, pengurus dana akan membuat pelaburan berasaskan konsep mudharabah. Di bawah konsep ini, peserta takaful bertindak sebagai pemodal dan pengendali takaful bertindak sebagai pengusaha. Wang sumbangan tabarru’ merupakan modal dalam kontrak mudharabah. Pengusaha akan melaburkan modal tersebut ke tempat-tempat atau projek-projek yang selari dengan kehendak syarak. Keuntungan akan dibahagikan bersama mengikut nisbah yang dipersetujui pada ketika kontrak dibuat.

Istilah mudharabah juga dikenali sebagai qiradh atau muqaradhah. Ia berkonsepkan perkongsian keuntungan. Secaras khususnya, mudharabah ialah satu perjanjian yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak iaitu rabb al-mal (pemodal atau pelabur) dan mudharib (pengusaha atau pengurus). Pemodal memberikan ra’sul mal (modal) kepada pengusaha untuk tujuan pelaburan ke atas projek-projek tertentu dan hasil keuntungannya dibahagikan mengikut peratusan yang telah dipersetujui.

Dalam operasi takaful, peserta bersetuju menyerahkan sebahagian wang sumbangannya itu sebagai modal mudharabah, modal ini akan diperniagakan untuk satu tempoh yang dipersetujui bersama dan jika terdapat keuntungan, ianya akan dibahagikan mengikut peratus yang telah dipersetujui.

Pada masa yang sama, sebahagian atau keseluruhan daripada wang sumbangannya akan diberikan sebagai tabarru’ untuk tujuan saling jamin menjamin sesama peserta sekiranya berlaku malapetaka. Wang dari sumbangan tabarru’ inilah yang akan diambil untuk tujuan pembayaran manfaat takaful kepada peserta yang menerima musibah.

Kesimpulannya, kontrak perlindungan takaful amat berbeza sekali dengan kontrak insurans konvensional. Ianya suatu konsep yang jelas yang merupakan pakatan saling jamin-menjamin di antara sesama peserta sementara menanti pulangan pelaburan yang berasaskan kontrak perkongsian keuntungan. Sehubungan dengan itu, setiap individu Muslim wajib bertukar daripada berurusan dengan insuran konvensional kepada insuran takaful. Jangan berlengah lagi untuk mencari keredhaan Allah!

Monday, April 20, 2009

UMAR MUKHTAR Singa Padang Pasir


Kemerdekaan merupakan impian setiap manusia. Tiada manusia yang sanggup dibelenggu oleh penjajahan dan penindasan. Apabila hal ini berlaku, manusia akan tampil memberontak dan berusaha membebaskan diri mereka ataupun negara mereka dari cengkaman tersebut. Inilah yang dapat diperkatakan mengenai Umar Mukhtar, wira kebanggaan rakyat yang namanya bersemadi di dalam hati sanubari rakyat Libya hingga ke hari ini. Sedari usia muda beliau bangun memperjuangkan kemerdekaan negaranya daripada dibelenggu oleh cengkaman Itali walaupun akhirnya Umar Mukhtar terpaksa syahid di tali gantung.

Libya merupakan sebahagian daripada negara Islam yang berada pada naungan Khilafah Uthmaniyah, dan pemimpinnya pada ketika itu ialah Al Mahdi As Sanusi. Namun keadaan Daulah Uthmaniyah mulai lemah pada akhir abad 18 M, disebabkan serangan daripada Salibisme Barat dalam usahanya untuk meruntuhkan Khilafah Islamiyah dan menguasai dunia Islam. Penduduk Libya bangkit melawan penjajah, memanfaatkan sebahagian persenjataan bekas tentera-tentera Uthmani dan menyerang Itali. Namun mereka para Mujahid sangat memerlukann seorang komandan yang berani dan cerdas untuk menyatukan mereka. Dan didapatilah seorang komandan dan mujahid yang agung, beliau ialah Umar Mukhtar.

RIWAYAT HIDUP

Beliau ialah Umar Mukhtar bin Umar Al Manfy, seorang yang paling terkenal sebagai mujahid di Tripolis Barat dalam menentang penjajah Itali. Dilahirkan di Al Bathnan iaitu di Burqoh pada tahun 1862 M daripada kedua-dua orang tua yang saleh, ayah beliau meninggal dunia ketika pergi ke Hijaz dalam perjalanan Ibadah Haji. Beliau belajar di daerah Sanusiah ( di Jaghbub ), Muhammad Al Mahdi sebagai syeikhnya di daerah Qusyur di Jabal Akhdhor dekat Miroj. Kemudian beliau bersama syeikhnya pergi ke Sudan tahun 1312 H (1894M), dan tinggal di Kalak sampai tahun 1321 H (1903M), kemudian kembali kepada syeikhnya di Barqoh di daerah Qusyur dan tinggal di sana hingga tentera Itali dapat merebut Ben Ghozi tahun 1329 H. Pada tahun 1340 H terjadi perdamaian antara penguasa Itali dan penguasa Tripolis Barat, maka terjadilah perselisihan antara pemimpin Tripolis dengan Burqoh dan mereka berlepas tangan dalam menghadapi tentera Itali. Mulailah Umar Mukhtar bangkit memimpin mujahidin. Semua kabilah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai komandan bahkan pemimpin tertinggi bagi mujahidin yang bermarkas di Jabal Akhdhor.

Umar Mukhtar membesar dalam ketaatan kepada Allah, beliau hafal al qur'an umurnya belum genap 13 tahun. Beliau juga mendalami Syari'ah Islamiyah sebagaimana mendalami sirah para sahabat nabi tentang kepahlawanan mereka di medan pertempuran. Sepanjang hidup beliau dijalani dalam ketaqwaan kepada Allah, beliau juga mempunyai semangat jihad yang tinggi demi mempertahankan Islam dari dinodai. Untuk itu beliau dipilih oleh pemimpin Libya sebagai Kadi di daerah Qusyur.

JIHAD UMAR MUKHTAR

Akibat kebencian dan kemarahan yang meluap-luap, rakyat Libya segera bangkit mempertahankan tanah air mereka. Umar Al Mukhtar diarahkan untuk mengetuai pertempuran. Beliau mengatur strategi dengan membentuk satu pasukan tentera yang digelar tentera Mujahidin dengan bersumberkan cukai yang meliputi cukai binatang ternakan dan bijirin. Rakyat Libya membantu pasukan Mujahidin dengan makanan, tentera dan bekalan senjata.

Walaupun selepas beberapa tahun berjuang Itali berjaya menawan Libya, namun pada peringkat awal mereka tidak dapat berbuat demikian kerana pejuang Mujahidin Libya seperti Umar Mukhtar dan para pengikutnya memberikan tentangan yang begitu hebat kepada tentera Itali. Mereka meninggalkan rumah dan bergerak menuju ke kawasan pergunungan untuk merancang dan melancarkan serangan terhadap tentera Itali. Umar Mukhtar bertanggungjawab menyusun gerakan tenteranya di Gunung Hijau (al-Jabal al-Akhdar), Timur Libya dan melancarkan serangan terhadap Itali selepas Perang Dunia 1. Pasukan Mujahidin menyerang tentera Itali di atas puncak bukit, hutan dan lembah Gunung Akhdar.

Apabila Itali berasa bahawa mereka sukar untuk menghadapi tentera Mujahidin dan mungkin kehilangan Libya kepada pihak Mujahidin, pihak berkuasa Itali menghantar salah seorang pegawai tertinggi mereka, Badolio. Badolio menggunakan kaedah yang tidak berperikemanusiaan untuk menamatkan penentangan. Dia bukan hanya mengetuai penentangan terhadap Umar Mukhtar dan pengikut-pengikutnya, tetapi turut bertindak menghukum penduduk-penduduk yang tinggal di bandar dan di desa dan menuduh mereka membantu tentera Mujahidin Libya. Di samping Badolio, kerajaan Itali yang diketuai oleh Mussolini turut menghantar Rodolfo Grasiani unttuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Semasa Libya di bawah Grasiani, beribu-ribu rakyat Libya yang tidak berdosa sama ada tua, muda, perempuan, dan kanak-kanak dibunuh secara kejam. Mussolini mengarahkan Grasiani melakukan apa-apa sahaja bagi menghadapi penentangan rakyat Libya.

Grasiani bersetuju ke Libya jika Mussolini membenarkan dia melakukan apa-apa yang di suka, termasuk membelakangi undang-undang yang sedia ada. Sebelum pergi ke Libya, terlebih dahulu pegawai yang kejam ini berkunjung ke Morj, Switzerland untuk bersuka ria dan pada masa yang sama merancang serangan bunuh terhadap rakyat Libya dengan berpandukan kepada motto yang dipegang oleh Mussolini, "Jika anda tidak bersama saya, anda menentang saya!" Ini bermakna satu cara terbaik untuk menawan negara tersebut dan mengawal rakyatnya adalah dengan membunuh! Akibatnya, semasa Libya berada di bawah penjajahan Itali, ramai daripada rakyatnya telah dibunuh dengan kejam. Kaum lelaki, wanita, orang tua dan kanak-kanak telah dizalimi dan dibunuh sama ada dengan menembak mereka, menggantung mereka di khalayak ramai dan membunuh secara tidak langsung iaitu dengan membiarkan mereka mati kelaparan, dan tidak diberi ubat apabila mereka sakit. Tindakan-tindakan kejam ini dilakukan demi untuk menunjukkan kepada dunia bahawa mereka berkuasa dan mampu menceroboh dan menawan negara lain, sama seperti kuasa-kuasa lain di dunia.

Perancangan Grasiani ialah memencilkan Libya sepenuhnya dan menghalang sebarang hubungan secara langsung atau tidak langsung antara Mujahidin Libya dengan jiran-jiran mereka yang selama ini membekalkan mereka dengan senjata dan maklumat. Grasiani telah membina tembok berwayar yang panjangnya sejauh 300km, tingginya 2 meter dan 3 meter lebar, bermula dari Pelabuhan Bardiyat yang terletak di utara Libya hingga ke Al-Jaghoub di Tenggara Libya, Perancangan beliau yang kedua ialah membina kem tahanan berpusat di Al-Aghaila, Al-Maghroun, Solouq dan Al-Abiyar.

Pada penghujung November 1929, semua rakyat Libya tinggal di khemah di al-Jabar al-Akhdar, Mortaf-Aat Al-Thahair, dari Utara Beneena hingga ke Ash- Shlaithemiya Selatan, dari Tawkera hingga ke selatan padang pasir Balt Abdul-Hafeeth. Semua penduduk daripada mana-mana kabilah, dipaksa meninggalkan tanah dan rumah mereka untuk sama-sama tinggal di kem tahanan berpusat. Kehidupan yang sangat menyedihkan di dalam kem tahanan seperti kelaparan dan berpenyakit telah menyebabkan beribu-ribu rakyat Libya menemui ajal mereka. Mereka yang dipercayai membantu pasukan Mujahidin telah digantung dan ditembak. Lebih 100,000 orang telah dipaksa ke kem tahanan di kawasan Baraqa. Daripada jumlah itu hanya 35,000 orang yang berjaya meneruskan kehidupan.

Pasukan Mujahidin tetap berjuang menentang pendudukan Itali. Umar Mukhtar tetap teguh dengan pendiriannya. Beliau sekali-kali tidak akan menyerah atau berputus asa. Beliau meningkatkan penentangan di Gunung Akhdar. Suku kaum dari daerah yang berhampiran turut menyertai beliau dalam perjuangannya.

Akan tetapi pada tahun 1931, pihak Mujahidin kehabisan bekalan makanan, maklumat dan bekalan senjata. Umar Mukhtar yang pada ketika itu telah berumur 80 tahun telah jatuh sakit beberapa kali. Ramai pengikutnya meminta beliau menggantung senjata dan meninggalkan negara tersebut. Beliau begitu marah apabila dinasihatkan meninggalkan perjuangannya selama ini dek kerana usianya yang sudah lanjut. Tetapi dengan semangat yang teguh beliau terus meneruskan perjuangan membebaskan negaranya. Atas dasar itu beliau telah digelar "Singa Padang Pasir".

TAWARAN TERHADAP UMAR MUKHTAR

Pihak Itali yang menyangka bahawa Umar Mukhtar boleh dibeli telah menawarkan beliau elaun sebanyak 50,000 lira Itali sebagai pertukaran untuk beliau menandatangani perjanjian perdamaian. Namun, beliau enggan dengan berkata bahawa pendiriannya tetap teguh dan jitu. "Kita mempunyai sunnah Nabi Muhammad yang boleh membimbing kita dalam jihad kita," kata beliau memberikan kata-kata semangat kepada pengikut-pengikutnya.

Mereka juga berusaha merayunya dan memberi tawaran untuk dipilih sebagai wakil hakim Itali, akan diberi kedudukan yang tinggi, wang 100,000, dan akan dibangunkan istana yang megah dikelilingi kebun yang luas, namun komandan Muslim ini telah memilih akhirat dibandingkan dunia yang fana ini serta menolak semua tawaran tersebut.

Kemudian Itali berusaha dengan cara yang lain, iaitu dengan menawarkan perjanjian damai. Namun Umar Mukhtar dan para Mujahidin tidak mengenal penyelesaian seperti ini, yang mereka inginkan hanyalah kemuliaan Islam dan membebaskan tanah air mereka, lalu mereka menetapkan tiga syarat:

1. Itali hendaklah mengakui bahawa bahasa Arab adalah bahasa rasmi Negara. 2. Mengiktiraf agama Islam sebagai agama rasmi Negara.
3. Komandan-komandan tentera Libya hendaklah terdiri daripada orang Libya sendiri.

Itali menolak syarat-syarat tersebut dan gagallah jalan perdamaian ini. Berita tentang keberanian para Mujahidin ini sampai di media massa Eropah, maka pemerintah Itali marah kepada pasukan Itali yang berada di Libya. Justeru, mereka mendatangkan bantuan tentera daripada luar untuk mencabut akar-akar perjuangan Islam daripada bumi Libya.

SYAHIDNYA UMAR MUKHTAR

Dalam usaha memerangkapUmar Mukhtar dan pengikutnya yang terperangkap di Gunung Akhdar, kerajaan Itali telah mengarahkan sempadan Mesir, Chad dan Sudan ditutup. Peristiwa ini dipanggil Italy Holocaust di Libya. Pada 12 September 1932, dalam satu misi pengintipan tentera Itali, dan selepas berlakunya satu pertempuran yang sengit, Umar Mukhtar dan pasukannya telah diserang dan ditangkap. Kira-kira 40 orang pengikutnya telah terbunuh. Hanya beliau yang terselamat dan telah diserahkan kepada Komandan tentera Itali. Semua mereka tidak mengetahui bahawa tawanan mereka ialah Umar Mukhtar. Apabila telah diketahui, beliau dikirim ke Sausah dan dipenjara selama empat hari. Ketika ditanya apa yang beliau kerjakan, maka beliau menjawab dengan tegas tanpa rasa takut dan berkata kepada tentera-tentera Itali : " Penangkapan ke atas diri saya hanya semata-mata kehendak Allah Azza Wajalla dan aku telah menjadi tawanan kalian, maka Allah sajalah yang mengatur segala urusan, sedang kalian dengan posisi kalian itu, berbuatlah semahu kalian terhadapku. Maka harus diketahui bagi kalian bahawa aku sekali-kali tidak akan pernah pasrah untuk taat kepada kalian".

Umar Mukhtar telah ditawarkan pengampunan dalam usaha menukar pendirian beliau dan pengikut-pengikutnya agar menghentikan perjuangan. Tetapi tawaran itu telah ditolak oleh Umar Mukhtar dengan tegas. Beliau bersedia untuk menghadapi perbicaraan pada 15 September 1931. Perbicaraan itu merupakan suatu perbicaraan yang tidak adil yang hanya mengambil masa selama 75 minit. Hasil perbicaraan itu, Umar Mukhtar telah dijatuhkan hukuman mati. Peguam belanya menuntut hukuman penjara seumur hidup dengan alasan umurnya yang sudah tua. Namun mahkamah membuang nilai-nilai kemanusiaan dan memutuskan hukuman mati kepada beliau. Ketika mendengar keputusan itu beliau terima dengan lapang dada.

Hukuman mati itu berlangsung pada 16 September 1931 di bandaraya Solouq di hadapan 20,000 rakyat Libya. Hukuman mati yang dikenakan terhadap Umar Mukhtar telah dilaksanakan tanpa menimbangkan usianya yang telah lanjut dan tanpa mengikut undang-undang antarabangsa dan perjanjian semasa peperangan. Namun sewaktu hendak di tali gantung jelas kelihatan ketenangan di raut wajah Umar Mukhtar. Beliau sempat bersembahyang sunat sebelum dihukum gantung. Sebelum tali gantung dikalungkan kelehernya, beliau memandang kepada pengikutnya seraya berkata kepada mereka : "Wahai para Mujahidin ! janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah, kerana Allah akan menolong kalian daripada penjajah perampas ini, dan Allah akan menolong Islam dengan kalian. ! ".

Tepat pada jam sembilan pagi hari Rabu tanggal 16 September 1931 M, Itali melaksanakan hukuman gantung kepada pahlawan ini, dan diletakkanlah tali gantungan di lehernya. Selepas dihukum gantung, Umar Mukhtar yang dianggap simbol pembebasan dan jihad Libya dengan segera telah dikebumikan di Ben-Ghazi. Makamnya telah dikawal dengan rapi oleh tentera Itali.

Kematian Umar Mukhtar telah mencetuskan bantahan daripada negara Arab dan negara Islam. Rakyat mengadakan demonstrasi jalanan dan sembahyang jenazah untuk beliau telah diadakan. Kematian Umar Mukhtar telah menyebabkan pergerakan pembebasan di Libya hilang arah tujuannya. Hal ini telah memudahkan kerajaan Rom mengisytiharkan Libya diletakkan di bawah pemerintahan tentera Itali pada 24 September 1932. Penguasaan Itali terhadap Libya berterusan sehingga Itali tewas dalam Perang Dunia Kedua dan Libya diletakkan di bawah penyeliaan Tentera Bersekutu sehingga 24 Disember 1951, apabila Libya mencapai kemerdekaan selepas beberapa tahun dijajah.

PENGHARGAAN KEPADA UMAR MUKHTAR

Walaupun Umar Mukhtar telah meninggal dunia, jasa, perjuangan dan pengorbanannya menentang penjajahan telah menjadi inspirasi dan sentiasa bersemadi di dalam hati rakyat Libya mahupun masyarakat Arab dan Islam hingga ke hari ini. Lantaran itu, sebagai penghargaan kepada Umar Mukhtar:

• Libya mengisytiharkan kemerdekaannya pada 16 September, tarikh Umar Mukhtar dihukum gantung.
• Pada ulang tahun ke 56 kematian Umar Mukhtar, kerajaan Libya membina sebuah muzium untuk menunjukkan kepada rakyat senjata yang digunakan oleh Umar Mukhtar dan pengikut-pengikutnya.
• Mata wang kebangsaan Libya - dinar memaparkan gambar Umar Mukhtar.
• Pada tahun 1991, Umar Mukhtar telah dianugerahkan Yemeni Medal of Independence of The First Degree yang diterima oleh anaknya.
• Pada tahun 1940, kelab Umar Mukhtar telah ditubuhkan di Mesir. Persatuan lain juga telah ditubuhkan menggunakan namanya di seluruh negara Arab dan negara-negara Islam.• Sebuah filem berdasarkan riwayat hidupnya lakonan Anthony Quinn telah diterbitkan.

Sunday, April 12, 2009

Bolehkah Orang Bukan Islam Baca al-Quran?


Baru-baru ini timbul isu orang bukan Islam membaca al-Quran... lalu pelbagai persepsi telah wujud dan ada NGO yang membuat laporan polis di atas alasan menghina al-Quran dan sebagainya. Persoalannya bolehkah orang bukan Islam membaca al-Quran?

Kadang-kala berlaku dalam masyarakat mereka yang cepat melenting dan memandang serong terhadap sesuatu perkara tanpa menilai sesuatu itu dengan lebih mendalam dan secara positif. Akibatnya apabila ada orang bukan Islam membaca al-Quran, maka mereka telah diugut dengan laporan polis, dikecam dan sebagainya. Bukankah perkara seumpama ini hanya akan mewujudkan jurang dan 'gap' di antara orang Islam dan bukan Islam? Dan apakah Islam itu milik orang 'Melayu' sahaja, yang tak boleh dikongsi oleh bangsa lain? Di manakah konsep 'rahmatan lil'alamin' yang sering kali diperkatakan?

Sepatutnya sebagai umat Islam, kita berasa bangga apabila wujudnya dalam kalangan bukan Islam yang mula 'berkenalan' dengan al-Quran dengan cuba membacanya walau pun bacaan mereka tak betul (orang melayu muslim baka pun ramai yg baca tak betul).... bahkan ia merupakan suatu permulaan yang baik untuk mereka mengenali Islam, dan sekurang-kurangnya mereka mula mempelajari kebenaran kitab suci al-Quran! Kalau mereka belum memeluk Islam sekalipun, sekurang-kurangnya mereka tidak bermusuh dengan kitab suci al-Quran dan ajaran Islam.

Betapa ramai orang bukan Islam di Timur dan Barat yang membaca dan mengkaji al-Quran akhirnya mengucap dua kalimah syahadah seumpama Dr Maurice Buchaille, Gary Miller dan lain-lain lagi. Bahkan kalau kita kembali kepada seerah nabi saw, kita akan dapati bahawa nabi saw selalu membacakan ayat-ayat sci al-Quran untuk diperdengarkan kepada orang kafir agar pintu hati mereka terbuka dan lembut dengan ajaran Islam.

Contoh mudah ialah bagaimana Islamnya Saidina Umar apabila beliau mendengar dan membaca al-Quran. Dinukilkan di sini cerita pengislaman Saidina Umar yang dinaqal dari buku saya yang akan diterbitkan sedikit masa lagi (bulan ini, Insya allah).

"Apabila Umar sampai ke rumah adiknya Fatimah, beliau mendapati pintu rumahnya agak terbuka sedikit. Ketika Umar ingin meluru masuk ke dalam rumah adiknya itu, beliau terdengar suara yang membaca ayat-ayat tertentu yang tidak difahaminya. Pada ketika itu Khabbab sedang mengajar bacaan ayat-ayat al-Quran kepada Fatimah dan Sa’id. Apabila menyedari kehadiran Umar, Khabbab berasa takut lalu bersembunyi.

Umar terus masuk ke dalam rumah dan menemui adiknya Fatimah dan adik iparnya Sa’id. Lalu Umar bertanya: apakah ayat yang aku dengar tadi? Lantas Fatimah pun mengambil lembaran al-Quran dan menyatakan kepada Umar bahawa tiada apa yang didengarnya.
Lalu Umar pun berkata kepada sepasang suami isteri itu: “Aku mendengar bahawa kamu berdua telah mengikut agama Muhammad!”

Lalu Umar menampar dengan sekuat hati muka adik iparnya Sa’id sehingga mengalir darah dimukanya. Fatimah bingkas bangun untuk mempertahankan suaminya, lalu ditampar pula oleh Umar sehingga melukakannya.

Perstiwa ini telah menguji keimanan Fatimah dan suaminya Sa’id. Lalu dengan tegas mereka berdua berkata kepada ‘Umar: “Ya, kami telah memeluk Islam dan kami juga telah beriman kepada Allah dan rasulNya, oleh itu buatlah apa sahaja yang kamu suka terhadap kami!.”

Dalam suasana darah yang masih mengalir di muka Fatimah dan Sa’id, dan jawapan mereka berdua yang menyatakan tentang keimanan mereka tanpa sebarang ragu dan takut telah memberikan kesan di hati ‘Umar.

Lalu Umar pun berkata kepada adiknya dengan suara yang sedikit lembut: “Berikan kepadaku helaian yang mengandungi bacaan yang aku dengar tadi yang dibawa oleh Muhammad itu.”

Fatimah berkata: “Kami bimbang kamu akan membuat sesuatu kepada helaian al-Quran ini.”
Jawab Umar: “Jangan takut, aku tak akan melakukan sesuatu yang tidak baik.”

Kemudian Fatimah pun memberikan lembaran yang mengandungi ayat al-Quran tersebut kepada Umar setelah memintanya untuk mandi dan membersihkan dirinya terlebih dahulu.
Umar pun membaca ayat-ayat tersebut:

Maksudnya: “Taa’ Haa, Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (Wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan, Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut melanggar perintah Allah, (Al-Quran) diturunkan daripada (Tuhan) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Iaitu (Allah) Ar-Rahman, Yang bersemayam di atas Arasy.” (Surah Taha , ayat 1-5)

Setelah selesai membacanya, Umar pun berkata: “Betapa cantik dan mulianya ayat-ayat ini”!. Apabila mendengar kata-kata Umar, Khabbab pun keluar dari persembunyian dan mengucapkan tahniah kepada Umar dan ia pun memberitahu bahawa nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam pernah berdoa memohon kepada Allah agar dibuka pintu hidayah pada salah seorang daripada dua Umar.

Apabila Umar mendengarnya, hatinya semakin tertarik dengan Islam dan dia meminta Khabbab untuk memberitahu di manakah lokasi nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam agar beliau dapat berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan keislamannya kepada baginda
.

Thursday, April 9, 2009

Barisan Kabinet Baru 2009


PERDANA MENTERI : Datuk Seri Najib Tun Razak
TIMBALAN PERDANA MENTERI: Tan Sri Muhyiddin Yassin

JABATAN PERDANA MENTERI:
Menteri:
1. Tan Sri Dr Koh Tsu Koon (Hal Ehwal Perpaduan & Pengurusan Prestasi)
2. Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz (Hal Ehwal Perundangan dan Parlimen)
3. Tan Sri Nor Mohamed Yakcop (Unit Perancang Ekonomi)
4. Mejar Jeneral (B) Datuk Jamil Khir Baharom (Hal Ehwal Agama Islam)
Timbalan Menteri:
1. Datuk Liew Vui Keong
2. Datuk Dr. Mashitah Ibrahim
3. Datuk S.K. Devamany
4. Ahmad Maslan
5. T. Murugiah

KEMENTERIAN KEWANGAN:
Menteri: Datuk Seri Najib Tun Razak
Menteri II: Datuk Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah
Timbalan Menteri:
1. Datuk Chor Chee Heung
2. Datuk Dr. Awang Adek Hussin

KEMENTERIAN PELAJARAN:
Menteri: Tan Sri Muhyiddin Yassin
Timbalan Menteri:
1. Datuk Dr Wee Ka Siong
2. Dr. Mohd Puad Zarkashi

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN:
Menteri: Datuk Ong Tee Keat
Timbalan Menteri:
1. Datuk Abdul Rahim Bakri
2. Datuk Robert Lau Hoi Chew

KEMENTERIAN PERUSAHAAN, PERLADANGAN DAN KOMODITI:
Menteri: Tan Sri Bernard Dompok
Timbalan Menteri: Datuk Hamzah Zainudin

KEMENTERIAN DALAM NEGERI:
Menteri: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein
Timbalan Menteri:
1. Datuk Wira Abu Seman Yusop
2. Jelaing anak Mersat

KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI, KESENIAN DAN KEBUDAYAAN:
Menteri: Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim
Timbalan Menteri:
1. Datuk Joseph Salang Gandum
2. Senator Heng Seai Kie

KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR:
Menteri: Datuk Peter Chin Fah Kui
Timbalan Menteri: Noriah Kasnon

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH:
Menteri: Datuk Seri Shafie Apdal
Timbalan Menteri:
1. Datuk Hassan Malek
2. Datuk Joseph Entulu anak Belaun

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI:
Menteri: Datuk Seri Mohd Khaled Nordin
Timbalan Menteri:
1. Datuk Dr. Hou Kok Chung
2. Datuk Saifuddin Abdullah

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI:
Menteri: Datuk Mustapa Mohamed
Timbalan Menteri:
1. Datuk Mukhriz Mahathir
2. Datuk Jacob Dungau Sagan

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INNOVASI:
Menteri: Datuk Dr. Maximus Ongkili
Timbalan Menteri: Fadillah Yusof

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR:
Menteri: Datuk Douglas Uggah Embas
Timbalan Menteri: Tan Sri Joseph Kurup

KEMENTERIAN PELANCONGAN:
Menteri: Datuk Ng Yen Yen
Timbalan Menteri: Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman Abdul Taib

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI:
Menteri: Datuk Noh Omar
Timbalan Menteri:
1. Datuk Johari Baharum
2. Datuk Rohani Abdul Karim

KEMENTERIAN PERTAHANAN:
Menteri: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi
Timbalan Menteri: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad

KEMENTERIAN KERJA RAYA:
Menteri: Datuk Shaziman Abu Mansor
Timbalan Menteri: Datuk Yong Khoon Seng

KEMENTERIAN KESIHATAN:
Menteri: Datuk Liow Tiong Lai
Timbalan Menteri: Datuk Rosnah Rashid Shirlin

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN:
Menteri: Datuk Ahmad Shabery Cheek
Timbalan Menteri:
1. Datuk Razali Ibrahim
2. Wee Jeck Seng

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA:
Menteri: Datuk Dr S.Subramaniam
Timbalan: Datuk Maznah Mazlan

KEMENTEIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA:
Menteri: Datuk Ismail Sabri Yaakob
Timbalan Menteri: Datuk Tan Lian Hoe

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN:
Menteri: Datuk Kong Cho Ha
Timbalan Menteri: Datuk Lajim Ukin

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT:
Menteri: Datuk Seri Sharizat Jalil
Timbalan Menteri: Datin Paduka Chew Mei Fun

KEMENTERIAN LUAR:
Menteri: Datuk Anifah Aman
Timbalan Menteri:
1. A. Kohilan Pillay
2. Datuk Lee Chee Leong

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN:
Menteri: Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin
Timbalan Menteri: Datuk M. Saravanan

Masjid Tertua di China

Masjid Huai Shen, Guangzhou


Masjid Huajue

Masjid yang tertua di China ialah masjid Huai Shen yang juga dikenali sebagai masjid untuk memperingati nabi saw. Masjid ini terletak di Guangzhou, Selatan China dan dipercayai telah dibina pada abad ke-7. Satu lagi masjid yang terawal di China ialah masjid Huajue Lance yang terletak di bandar Xian, Barat Laut China.

Muslim di China


Sumber rasmi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan China menunjukkan penduduknya yang beragama Islam berjumlah 30 juta, namun sumber tidak rasmi yang boleh dipercayai menyatakan bahawa umat Islam di China berjumlah 136 juta orang. Bilangan masjid di China pula melebihi 42 ribu buah masjid. Ajaran Islam telah sampai di China sejak zaman para sahabat nabi saw lagi iaitu sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Penduduk Islam di China merangkumi suku etnik Hui, Uyghur, Kazak, Tatar, Salar, Dongxiang, Tajik, Uzbek, Baoan, orang Han dan sebagainya. Mengikut rekod dinasti Tang telah menjelaskan bahawa hubungan diplomatik telah terjalin di antara pemerintahan China dengan pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin zaman Saidina Uthman Bin Affan. Salah satu masjid tertua yang masih lagi wujud dan digunakan ialah masjid Nujie, ia dibina pada tahun 996 Masihi semasa zaman Dinasti Song.

Wednesday, April 8, 2009

Sunday, April 5, 2009

Di Mana Kekuatan Melayu?


Pada amnya setiap bangsa dikenali dengan kekuatan atau kelebihan yang dimilikinya. Kekuatan bangsa Jepun, Korea dan Cina adalah kerana sifat rajin dan tidak mudah berputus asa. Kekuatan bangsa India dan Africa adalah kerana kekuatan fizikal semulajadi mereka. Apakah kelebihan yang di miliki oleh bangsa Melayu?

Kelebihan utama bangsa Melayu di Malaysia adalah kerana Islamnya. Memetik kata-kata Saidina Umar r.a "kita adalah bangsa yang diberi kemuliaan dengan Islam, barangsiapa yang mencari kemuliaan dengan selain daripada Islam, maka akan di timpa kehinaan". Ya, hinanya kita sekarang ini adalah kerana kita telah tidak memperdulikan lagi ajaran agama Islam. Agama hanya diguna pakai pada masa berkahwin, bersalin, dan kematian. Masa-masa lain di sepanjang kehidupan kita, Islam telah tidak diperdulikan. Misalnya cara berpakaian, bersukan, bercampur gaul, perniagaan, majlis keramaian dan lain-lainl.

Mengapa terjadi angkara ini?

1-Islam yang sebenar tidak diajar atau dipraktikkan di sekolah dan university. Islam menjadi pemilik exclusive para pelajar pengajian Islam sahaja.

2-Akhlak-akhlak Islam tidak menjadi teras pelajaran di peringkat sekolah rendah, menengah dan university. Sebaliknya subject seperti mathematic dan sains di ajar dan menjadi teras di pelbagai peringkat pembelajaran, sekalipun bukan semua lulusan sekolah akan menjadi pakar math dan sains. Malah pekerjaan sebagai guru bahasa Melayu pun berkehendakkan kelulusan sains dan math yang baik, dengan tidak memperdulikan aspek agama seperti sama ada bakal guru ini tahu untuk menunaikan solat atau pun tidak.

3-Subject bahasa Inggeris terlalu diberi keutamaan, sebaliknya subject bahasa arab menjadi exclusive pada pelajar aliran agama. Apa yang terjadi kebanyakan pelajar Melayu dewasa ini masih lemah bahasa Inggeris dan bahasa arab 'zero knowledge'. Kalau begitu, bagaimana mereka hendak memahami Al Quran?

4-Kebanyakan orang dewasa Melayu Islam amat malas ke masjid dan surau. Jadi di mana mereka akan mendapatkan ilmu tentang Islam kerana banyak ilmu ini diajar di masjid dan di surau terutama selepas solat maghrib.

Kesannya, dengan pengetahuan Islam yang lemah, bangsa Melayu menjadi bangsa yang terkeliru dengan identitinya, mereka ingin kaya tapi dengan mengambil jalan pintas seperti skim cepat kaya, judi ekor dan mengamalkan rasuah. Mereka ingin dipandang maju dengan cara berpakaian, minum arak dan pergaulan bebas. Mereka ingin kpd freedom, jadi tak perlu mengambil berat hal sembahyang, tak perlu dicegah sex bebas dan tak perlu dikongkong dengan undang-undang akhlak.

Akhirnya umat Melayu menjadi hina di tanahairnya sendiri. Merekalah yang paling ramai terlibat dengan dadah, rasuah, buang bayi, lumba haram, bohsia, melepak dan gejala-gejala sosial yang lain. Benarlah kata-kata Saidina Umar r.a bahawa mereka yang mencari selain dari Islam, maka mereka tidak akan mendapat kemuliaan sebaliknya mendapat kehinaan.

Maka marilah bangsaku kita kembali kepada kehidupan Islam yang sebenar, kita tidak perlu menjadi ustaz, imam atau kadi untuk menjadi 'islamik', tapi cukuplah kita mengamalkan akhlak Islam dalam kehidupan kita seperti mengambil berat hal-hal yang wajib seumpama solat, menutup aurat, tidak memftnah, tidak rasuah, banyak membaca Al Quran, rajin menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid atau surau dan sebagainya.

Kepada pemimpin-pemimpin harakah Islam, jadikanlah diri, keluarga dan jemaah anda sebagai contoh muslim yang sejati. Kepada pemimpin-pemimpin Melayu yang sedang berkuasa, kembalilah kepada formula Islam dan carilah fberusahalah dengan cara terbaik untuk melahirkan ahli sains, pakar kewangan, jurutera dan lain-lain profesional Melayu yang juga merupakan pakar Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang berakhlak sebagaimana yang dikehendaki di dalam ajaran Islam. Ambillah contoh daripada bapa perubatan moden Ibnu Sina yang bukan sahaja pakar dalam bidang perubatan, tetapi merupakan seorang yang memahami al-Quran dan al-Hadis sejak dari kecil.

Sumber: barakahprima.blogspot.com

Thursday, April 2, 2009

April Fool's Day Mencemar Jati Diri MuslimOleh: Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)


Masa berlalu dengan begitu pantas. Sedar atau pun tidak kita kini melangkah ke bulan April 2009 mengikut kalendar Masihi. Masa dan waktu yang berlalu dan yang telah meninggalkan kita, tidak akan dapat dikembalikan lagi. Bak kata seorang penyair Arab: “Semalam yang berlalu dirasakan terlalu hampir dan dekat, namun seluruh penduduk dunia tidak dapat mengembalikan hari semalam”. Sehubungan dengan itu, amat beruntunglah mereka yang dapat memanfaatkan waktu dan masa dalam kehidupan ini dengan baik iaitu dengan mengisikan agenda kehidupan dengan sesuatu yang bermanfaat yang boleh mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi amat malang sekali apabila hari-hari yang berlalu terus diisi dengan sesuatu yang bukan sahaja boleh mencemar adab budaya Melayu yang baik, malahan menghakis kesucian dan ajaran Islam yang bertapak dalam diri. Allah swt berfirman yang bermaksud: “Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan yang saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran”.

Sesuatu yang amat merugikan dan mencemar adab Melayu yang dilakukan oleh segelintir masyarakat Melayu Islam pada bulan April ini ialah sambutan April Fool. Biasanya apabila datang 1 April maka remaja Melayu Islam terikut-ikut dengan budaya barat yang menjadikan tarikh ini sebagai hari untuk 'memperbodohkan' atau 'mengenakan' orang lain. Di manakah jati diri masyarakat Melayu apabila apa sahaja yang datang dari barat tanpa melihat sama ada ia bermanfaat atau merugikan terus dirayakan dan disambut tanpa usul periksa! Malahan, sesuatu yang lebih teruk lagi apabila terdapatnya mereka yang begitu berbangga dengan apa sahaja yang datang dari barat seolahnya ia melambangkan ketamadunan yang tinggi.

Justeru, tidak menghairankan apabila ‘produk’ barat terus mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Sebagai contohnya, apabila diberi pilihan antara Coca Cola, Mecca Cola, Zam Zam Cola atau Radix Cola, maka sudah tentu dengan penuh kebanggaan Coca Cola akan dipilih kerana ia merupakan produk barat yang dipuja dan dibangga. Inilah mentaliti segelintir masyarakat kita yang tidak dapat membezakan di antara ‘kaca dan permata’, sebaliknya mereka rela terus dijajah pemikiran dan mentaliti sehingga memandang apa sahaja yang datang dari barat itu merupakan sesuatu yang baik dan hebat.

Begitu juga dengan budaya barat yang terus disemai dengan begitu kukuh dari semasa ke semasa dalam masyarakat yang mengakibatkan tercemarnya adab dan budaya Melayu yang berteraskan ajaran Islam yang suci murni. Sehubungan dengan itu, apabila datangnya bulan April, maka sambutan April Fool tidak pernah dilupakan! Sedar atau pun tidak, sambutan April Fool hanya akan membodohkan masyarakat kita sahaja bahkan sambutan itu adalah satu bentuk penghinaan terhadap umat Islam! Telah dikatakan bahawa sejarah 'April Fool' merujuk kepada Tentera Kristian di Sepanyol yang berjaya menipu dan membunuh umat Islam secara beramai-ramai di Sepanyol, sehinggakan tarikh keramat ini dirayakan pada setiap tahun sebagai 'The April Fool’s Day'. Walaupun cerita atau kisah ini tidak dapat dipastikan kesahihannya.... namun budaya menyambut April Fool ini seolah-olah telah dapat diterima di seluruh dunia termasuk dalam kalangan umat Islam sendiri.

Sebagai Muslim, kita hendaklah menjadikan ajaran Islam sebagai panduan supaya tidak terikut-ikut dengan sesuatu yang bukan daripada ajaran Islam, apatah lagi sesuatu yang boleh membawa kepada implikasi yang negatif. Sabda Rasulullah saw yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bermaksud: "Sesiapa yang meniru sesuatu kaum (golongan), dia termasuk dalam kalangan mereka". Mereka yang menyambut April Fool ini sanggup berbuat apa sahaja termasuk menipu dan sebagainya semata-mata untuk menghidupkan budaya ini. Ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diterima kerana menipu, mengaibkan orang dan sebagainya merupakan perkara dosa yang hanya boleh merenggangkan dan memutuskan hubungan sesama manusia.

Walaupun kadang-kala ia hanyalah sekadar untuk bergurau, namun gurauan itu pun ada had dan batasnya. Gurauan memang merupakan suatu perkara lumrah dalam kehidupan manusia. Hidup dirasakan bertambah ceria dan bererti apabila terdapatnya gurauan yang menyenangkan hati dan perasaan. Akan tetapi sekiranya gurauan dilakukan dengan secara melampau dan berlebihan, maka bukan keceriaan yang diperoleh, sebaliknya kekusutan, dendam dan pelbagai perkara negatif lain yang akan hadir dalam kehidupan. Justeru, seseorang yang hendak bergurau, hendaklah memelihara adab-adab gurauan agar gurauan tersebut berlaku dalam suasana kasih sayang dan keceriaan dan tidak menyebabkan berlakunya permusuhan dan dendam. Itulah indahnya Islam!.

Sesuatu yang lebih malang apabila gurauan April Fool telah menyebabkan berlakunya keruntuhan dalam rumahtangga. Terdapat satu kes, seorang suami yang pulang ke rumah dari tempat kerja pada tanggal 1 April secara tiba-tiba telah melafazkan cerai talak tiga pada isterinya, dengan alasan untuk bergurau sempena April Fool. Akibatnya, pasangan suami isteri itu terpaksa dipisahkan kerana persoalan talak dan cerai bukanlah sesuatu yang boleh dibuat sebagai gurauan.

Sehubungan dengan itu, untuk mengekalkan jati diri umat Melayu Islam, sambutan seumpama April Fool ini hendaklah dijauhi kerana ia tidak mendatangkan sebarang kebaikan, malah ia bersifat menghakis dan mencemar adab! Di samping itu, hindarkanlah juga daripada gurauan yang boleh menyakiti hati orang lain seperti mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya, menghina orang lain, memperlekehkan seseorang, menggelarkan orang lain dengan sesuatu gelaran yang tidak disukainya, apatah lagi apabila mereka-reka cerita dan berbohong dalam bergurau. Moga jati diri masyarakat kita dapat terus diperkukuhkan dengan penghayatan terhadap ajaran islam dan menjauhkan diri dari budaya negatif barat.