Followers

Wednesday, April 30, 2008

Kamus Bergambar Bahasa Arab Baru!!

Alhamdulillah... kamus bergambar bahasa arab (Arab-Melayu-Jawi) sudah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan kini sudah berada di pasaran. Saya dan beberapa rakan dari UPM mengucapkan berbanyak terima kasih kepada DBP dan DAWAMA di atas kelahiran kamus ini setelah kami bertungkus-lumus untuk menyiapkannya. Kamus ringkas ini disusun mengikut sukatan pelajaran Bahasa Arab tahun 1-3, Kementerian Pelajaran Malaysia dan sukatan pelajaran Bahasa Arab JQAF. Di samping perkataan, ia juga dilengkapi dengan ayat-ayat mudah dalam bahasa Arab untuk dijadikan rujukan pada pelajar. Kamus ini baharu sahaja diterbitkan selepas Pesta Buku Antarabangsa baru-baru ini.

Rukun Qalbi Dalam Solat


Oleh: Ustaz Shauqi

Rukun di dalam solat boleh dibahagikan kepada 3 iaitu:

1. Rukun Qalbi (pekerjaan hati)
Qalbi bermaksud hati. Jadi, rukun qalbi dalam solat ialah rukun yang memerlukan kehadiran hati dalam melaksanakannya. Contohnya ialah Niat di dalam mengerjakan solat merupakan termasuk dalam kategori rukun qalbi ini.

2. Rukun Qauli (pekerjaan lidah)
Qauli bermaksud perkataan. Rukun qauli ialah rukun solat yang memerlukan agar dilafazkan perkataan dengan menggerakkan lidah dan bibir. Contoh rukun qauli ialah Takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca selawat ke atas nabi dalam tahiyat akhir, dan memberi salam.

3. Rukun Fi'eli (pekerjaan anggota)
Fi’eli bermaksud perbuatan. Rukun fi’eli ialah rukun solat yang melibatkan perbuatan dan pergerakan anggota tubuh badan yang wajib dilaksanakan di dalam solat. Contohnya ialah berdiri betul bagi yang berkuasa, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir

Niat Di dalam Solat

Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

إِنَّمّا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات...

Maksudnya: “Sesungguhnya sesuatu amalan itu mesti berasaskan kepada niat…”

Dalam hadis nabi di atas dinyatakan bahawa setiap amalan itu mestilah berasaskan niat. Justeru, menjadi suatu kefardhuan kepada mereka yang menunaikan solat menghadirkan niat di dalam hatinya ketika bertakbiratul ihram. Solat tidak sah tanpa niat kerana niat merupakan salah satu rukun di dalam solat.

Rukun niat dalam solat fardhu ada tiga perkara, dan ia telah dihimpunkan dalam satu rangkap puisi:

يا سائلي عن فروض النية القصد والتعيين والفرضية

Maksudnya: ‘Wahai orang yang bertanya tentang fardhu niat, (jawapannya ialah) al-Qasd, al-Ta’yiin, dan al-fardhiah.

Contohnya seperti niat dalam solat Isyak: أصلي فرض العشاء ‘Sahaja aku solat fardhu Isyak’. Perkataan أصلي itu ialah al-Qasd, العشاء ialah Taa’yin, dan فرض ialah al-Fardhiah. Manakala dalam solat sunat pula, rukun niat ialah al-Qasd dan al-Taa’yin sahaja.

Beberapa Persoalan Niat Dalam Solat

Persoalan 1: Bagi seorang imam dalam solat berjamaah, sunat baginya untuk berniat sebagai imam, manakala bagi makmum pula, wajib baginya berniat sebagai makmum. Sekiranya imam tidak berniat menjadi imam, solatnya tetap sah tetapi dikira pahala solat secara bersendirian, dan solat makmum di belakangnya tetap sah. Manakala bagi makmum pula sekiranya dia tidak berniat sebagai makmum sedangkan dia mengikut imam, maka solatnya tidak sah.

Persoalan 2: Melafazkan niat adalah sunat, dan ia bukanlah perkara bid’ah. Akan tetapi, janganlah lafaz niat tersebut membuatkan seseorang itu menjadi was-was, seperti yang berlaku pada sesetengah orang yang melafazkan ‘usalli’ berbelas-belas kali. Sekiranya berlaku sedemikian iaitu was-was ketika melafazkan niat, maka tidak perlulah seseorang itu melafazkannya, kerana yang wajibnya ialah menghadirkan niat di dalam hati.

Persoalan 3: Sekiranya seseorang itu berasa ragu-ragu dalam solat iaitu sama ada untuk meneruskan solat atau membatalkannya, maka solatnya itu adalah batal. Begitu juga batal solat apabila seseorang itu membatalkan niat ketika sedang bersolat. Niat perlukan kepada jazm iaitu kepastian. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai jazm ketika bersolat, ia menyebabkan solat itu batal. Contohnya ialah seseorang ketika dalam solat berniat sekiranya telefon berdering, aku akan menjawab panggilan telefon dan membatalkan solat. Maka solatnya menjadi batal walaupun telefon belum pun berdering.

Monday, April 28, 2008

Friday, April 25, 2008

Keunggulan Khutbah Yang Perlu Dikembalikan
Oleh: Mohd Sukki Bin Othman (Ustaz Shauqi)

Khutbah merupakan elemen dakwah yang semakin dipinggirkan oleh masyarakat Malaysia. Walaupun kenyataan ini agak kontroversi, tetapi itulah hakikat yang sebenarnya terjadi terhadap khutbah. Rata-rata masjid di Malaysia hanya menjadikan khutbah sebagai syarat untuk solat Jumaat menjadi sah sahaja, tetapi tidak berusaha agar peranan khutbah dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Justeru, tidak boleh disalahkan para makmum yang tidur ketika khutbah disampaikan, kerana khutbah yang disampaikan langsung tidak memberi kesan lantas tidak sampai kepada telinga para pendengar! Apakah tidak boleh dibuat pembaharuan terhadap khutbah agar mesejnya yang berguna dapat sampai dengan baik?

Kedapatan di banyak masjid, khutbah disampaikan oleh khatib yang terlalu tua yang suara pun tidak jelas. Ada pula khatib yang tidak fasih dan tidak lancar hatta membaca ayat al-Quran pun tersekat-sekat dan banyak melakukan kesilapan dalam membacanya. Tambahan pula, khatib yang bertugas langsung tidak membuat persediaan, lalu menyampaikan secara teragak-agak kerana isi kandungan khutbah baharu hendak dibaca ketika berada di atas mimbar. Mengapa semua ini terjadi?

Apakah di dalam sesuatu qariah masjid tidak ada langsung orang yang mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai khatib dengan baik? Teruk sangatkah masyarakat Islam di Malaysia sehinggakan di sesetengah qariah masjid, tidak ada yang benar-benar layak untuk menyampaikan khutbah ? Atau khatib menjadi suatu tugas rebutan untuk menampilkan diri di khalayak masyarakat agar dihormati dan disanjungi ? Atau khatib seolahnya menjadi jawatan politik yang mahal nilainya ?

Mangsanya ialah para jemaah yang hadir untuk mendengar khutbah. Seolahnya masa dibuang begitu sahaja tanpa apa-apa manfaat daripada khutbah yang didengar. Seolahnya juga khutbah itu bagaikan buaian yang mendodoi anak kecil untuk melelapkan mata sebelum solat ditunaikan !. Tambah menyedihkan lagi, khatib yang menyampaikan khutbah langsung tidak mengetahui rukun, syarat dan segala yang berkaitan dengan khutbah, lalu dia hanya membacanya sahaja, tetapi sesuatu menjadi amat malang apabila teks yang dipegang ‘terbang’ dibawa angin menyebabkan khatib tercari-cari teks yang jatuh itu.

Ahli Fuqaha’ telah bersependapat bahawa khutbah adalah syarat kepada sahnya solat Jumaat (Lihat Dr. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 2, hal. 282). Perkataan ‘al-zikr’ dalam Surah al-Jumu’ah ayat 9 adalah bermaksud khutbah (Ibid). Perkataan khutbah itu berasal dari perkataan ‘khataba’ yang bermaksud ‘wa’aza’ iaitu pengajaran (Lihat Kamus al-Munjid, hal. 186). Jelasnya, khutbah ialah suatu medium yang penting untuk menyampaikan peringatan , nasihat serta pengajaran kepada umat Islam, apatah lagi Islam itu sendiri adalah ‘agama nasihat’.

Terdapat lima rukun bagi khutbah iaitu :

 1. Memuji Allah Taala . ( Lafaz Alhamdulillah ).
 2. Selawat ke atas nabi.
 3. Berwasiat supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua.
 4. Membaca sekurang-kurangnya satu ayat al-Quran yang difahami.
 5. Membaca doa berkenaan urusan akhirat untuk orang Islam di dalam khutbah kedua.

Manakala syarat sah khutbah menurut ulama’ aliran mazhab Syafe’i adalah seperti yang berikut:

 1. Khatib hendaklah berdiri sekiranya berkemampuan kerana mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Jika tidak mampu, khatib boleh menyampaikan khutbah secara duduk.
 2. Rukun khutbah hendaklah disampaikan di dalam Bahasa Arab.
 3. Khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah beserta dengan toma’ninah. Jika tidak mampu duduk, maka hendaklah diam seketika.
 4. Dua khutbah hendaklah dibaca selepas gelincirnya matahari.
 5. Kesemua rukun khutbah hendaklah didengari oleh 39 orang makmum di kalangan ahli Jumaat walaupun mereka tidak memahami rukun khutbah yang dibaca dalam bahasa Arab itu.
 6. Berturut-turut tiap-tiap kalimah daripada dua khutbah dan di antara dua khutbah dengan solat.
 7. Khatib hendaklah suci daripada hadas kecil dan besar serta suci dari najis. Sekiranya khatib berhadas ketika khutbah disampaikan, hendaklah dia bersuci dan memulai semula khutbah tersebut.
 8. Khatib dikehendaki agar menutup aurat.

Khutbah mempunyai peranan yang besar dalam mengajak masyarakat ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh itu, khutbah yang baik tidaklah terlalu panjang atau terlalu ringkas, sebaliknya mesej dapat disampaikan dengan berkesan. Melalui khutbah, dapat diberikan peringatan dari semasa ke semasa agar manusia sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Mesej khutbah dapat disampaikan kepada para jemaah apabila ia disampaikan dengan baik, seterusnya ia boleh menjadi medium pendidikan dan pembelajaran ilmu fardu ‘ain dan fardhu kifayah kepada masyarakat Islam.

Penyampaian khutbah yang berkesan ialah penyampaian yang memberi keyakinan kepada pendengar, dapat mempengaruhi pendengar dan menyebabkan pendengar boleh menerima malah sanggup menurut saranan dan gesaan yang diutarakan. Walaubagaimanapun terdapat pelbagai kelemahan yang menjejaskan penyampaian mesej tersebut dalam kebanyakan khutbah pada hari ini. Antara kelemahan yang ketara adalah :

● Bahasa yang tidak dapat difahami.

● Suara yang tidak jelas.

● Kesihatan yang tidak baik.

● Perbezaan taraf hidup.

● Masalah Peribadi.

● Kekurangan isi.

● Isi yang tidak tersusun.

Persoalan seterusnya ialah bagaimanakah cara terbaik untuk menyediakan khutbah yang bermutu dan berkesan?. Di sini, diberikan beberapa cadangan agar khutbah dapat disampaikan secara baik dan berkesan.

1. Penyediaan bahan atau isi khutbah.

Mengenalpasti tajuk khutbah.

Mengenalpasti Objektif khutbah.

Mengetahui siapa pendengarnya (audience)

Mengumpul bahan – Penyelidikan, perbincangan, petikan, pendapat orang lain, pendapat sendiri, buku, majalah, akhbar dll.

2. Menyusun isi

Segala isi yang dikumpulkan perlu dianalisis dan disesuaikan dengan pendengar dan objektif khutbah. Isi khutbah perlu diteliti dan disusun dengan rapi bagi menyesuaikannya dengan satu-satu isu disamping menyesuaikannya dengan kebolehan khatib serta pendengar dari berbagai peringkat.

3. Gaya dan Teknik Penyampaian

4. Ingatan

Ingatan yang baik sangat penting dalam menyampaikan khutbah. Menyampaikan khutbah dengan membaca teks tidak begitu baik. Komunikasi yang baik memerlukan pertembungan mata yang akan melahirkan ungkapan yang datang dari hati. Dengan terlalu membaca teks maka pertembungan mata dengan pendengar tidak dapat dilakukan.

Kesimpulan

Khutbah yang dapat disampaikan dengan baik sudah tentu akan memberikan kesan yang mendalam. Khutbah adalah merupakan suattu perencanaan Allah kepada manusia, justeru sekiranya ia dihayati sudah tentu akan menghasilkan seorang hamba yang beriman da bertakwa.

Budaya Berjabat Tangan Dengan Bukan MahramOleh: Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)

Orang Melayu terkenal dengan masyarakat yang mementingkan adab, sopan-santun dan budi-pekerti yang mulia. Antara adab yang sentiasa dipraktikkan dalam masyarakat ialah bersalam atau berjabat tangan di antara satu sama lain apabila bertemu. Perbuatan ini merupakan sesuatu yang amat baik kerana ia dapat mengeratkan silaturahim dan persaudaraan di dalam masyarakat.

Namun akhir-akhir ini didapati bahawa bersalam atau berjabat tangan ini dilakukan dengan sewenang-wenangnya tanpa mengira batas hukum syarak, sehinggakan gejala bersalam atau berjabat tangan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram menjadi semakin berleluasa dan semakin diterima di dalam masyarakat. Apatah lagi apabila bertemu dengan pemimpin, maka bukan sekadar berjabat tangan tetapi ada yang sanggup mencium tangan pemimpin tersebut sedangkan tidak ada ikatan mahram di antara mereka!.

Fenomena seumpama ini sekiranya dibiarkan, ia akan menjadi semakin parah yang akhirnya bukan sahaja bercanggah dengan ajaran Islam, malahan akan turut menghakis nilai-nilai murni dan adab tatasusila yang diamalkan dalam masyarakat Melayu selama ini. Walaupun para ulama’ mengharuskan seseorang lelaki berjabat tangan dengan wanita yang sudah tua yang sudah tidak ada lagi keinginan syahwat (rujuk dalam Fatawa Mu’asirah oleh Yusuf al-Qaradawi), namun ia janganlah dijadikan sebagai satu alasan untuk sewenang-wenangnya membudayakan berjabat tangan di antara lelaki dan perempuan.

Allah swt telah berfirman dalam surah al-Nur ayat 30-31 bermaksud: ”Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat (merendahkan) pandangan mereka (daripada memandang wanita yang bukan mahram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat (merendahkan) pandangan mereka, dan memelihara kehormatan mereka.....”.

Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan agar orang lelaki dan perempuan agar menjaga dan merendahkan pandangan mereka daripada melihat sesuatu yang diharamkan seperti melihat orang yang bukan mahram sehinggakan boleh menimbulkan syahwat. Oleh itu, ajaran Islam mengharamkan seseorang lelaki melihat kepada wanita yang bukan isterinya atau wanita yang bukan mahramnya. Hal ini tidak pula bermaksud kita dikehendaki memejamkan mata ketika bertemu dengan orang yang bukan mahram, tetapi apa yang dimaksudkan ialah kita dilarang melihat berulang-kali terhadap seseorang yang bukan mahram kerana ia boleh menimbulkan syahwat dan fitnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan Ahmad, nabi saw telah bersabda kepada Saidina Ali yang bermaksud: ”Wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan yang pertama (terhadap wanita yang bukan mahram) dengan pandangan yang seterusnya, kerana sesungguhnya pandangan pertama itu bagi kamu (diharuskan), tetapi kamu dilarang daripada pandangan yang kedua (iaitu terus memandang kepada wanita yang bukan mahram sehingga boleh menimbulkan syahwat)”.

Sekiranya memandang kepada wanita yang bukan mahram pun dilarang dalam hukum syara’, sudah tentu bersalam dan berjabat tangan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram diharamkan. Cubalah kita fikirkan, manakah yang lebih menimbulkan syahwat dan fitnah, memandang dari jauh atau bersalaman dan berjabat tangan yang melibatkan persentuhan kulit dengan kulit? Tepuk dada, tanya iman!.

Selain itu, antara hujah yang dikemukakan oleh para ulama’ yang mengharamkan berjabat tangan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram ialah nabi saw tidak berjabat tangan dengan wanita ketika melakukan bai’ah sedangkan dalam masa yang sama nabi saw berjabat tangan dengan lelaki ketika bai’ah dilakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan bahawa, “Daripada Abdullah bin Amr’ ra, bahawa sesungguhnya Rasulullah saw tidak pernah berjabat tangan dengan wanita dalam bai’ah”. Justeru, sama-samalah kita murnikan kembali adab masyarakat Melayu yang berteraskan akhlak Islam yang murni.

Monday, April 21, 2008

Sheikh al-Marbawi – Tokoh Persuratan Arab Melayu

Oleh: Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)
(Artikel ini telah disiarkan di majalah Milenia Muslim edisi Mac 2007)

Allahyarham Syeikh Mohd Idris bin Abdul Rauf al-Marbawi adalah seorang ulamak besar yang tidak asing lagi bukan saja di Nusantara malahan di Mesir dan Makkah terutamanya dalam bidang Bahasa Arab, Ilmu Hadis, Tafsir dan Fiqah.

Beliau telah dilahirkan pada tahun 1893 dan secara tepatnya pada tahun 28 Zulkaedah 1313 Hijrah di Makkah. Setelah lama berada di Makkah, keluarganya mengambil keputusan untuk kembali ke Malaysia iaitu pada tahun 1913 bersamaan tahun 1333 Hijrah. Sekembalinya ke Tanah Melayu, Allahyarham Syeikh Mohd Idris al-Marbawi mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Lubuk Merbau, Perak. Seterusnya beliau melanjutkan pengajian di beberapa buah sekolah pondok di Kuala Kangsar, Kedah, Bukit Mertajam dan Kelantan.

Sejak dari kecil lagi, al-Marbawi telah menunjukkan kemampuan akademiknya yang memberangsangkan. Ketika berusia sepuluh tahun, beliau telah menamatkan pengajian hafalan al-Quran. Ketika berusia 10 tahun juga, beliau telah mampu menghafaz sebanyak 10 juzuk Al Quran di samping beberapa buah kitab lain.

Kecenderungan ilmiah yang tertambat kukuh dalam jiwanya telah mendorong beliau menuntut ilmu di pondok-pondok yang merupakan institusi pendidikan Islam yang terpenting di alam Melayu pada ketika itu. Antaranya Pondok Syeikh Wan Muhammad di Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Pondok Tuan Hussain Al-Masudi, di Kedah, Pondok Syeikh Ahmad Fatani di Bukit Mertajam dan Pondok Tok Kenali di Kelantan.

Melihat kepada kemampuan akademik dan minatnya kepada ilmu Islam, ayahanda beliau mengesyorkannya agar menyambung pengajian ke timur tengah sama ada ke Mesir ataupun kembali semula ke Mekah. Lalu, pada tahun 1924, beliau telah melanjutkan pelajaran di Universiti al-Azhar, Mesir. Beliau sempat bertugas sebagai guru agama di Perak sebelum menyambung pengajiannya ke Universiti al-Azhar.

Al-Marbawi di Mesir


Di Mesir, beliau menggondol kejayaan yang membanggakan dengan memperoleh ijazah 'Aliyah (tertinggi) dari universiti al-Azhar. Sebenarnya al-Marbawi merupakan anak kelahiran Perak yang pertama meneroka pengajian Islam di Mesir.

Sebagai angkatan pertama yang baru mengenal suasana di sana, al-Marbawi mendapati masalah komunikasi dengan bahasa Arab menjadi masalah utama dalam kalangan anak Melayu. Bermula dari sinilah timbul idea untuk menyusun sebuah kamus Arab-Melayu dan usaha tersebut telah dimulakan secara kolektif bersama lima orang lagi rakannya.
Tetapi usaha tersebut terpaksa disiapkan bersendirian lantaran penarikan diri rakan-rakannya. Walaupun bersendirian, beliau tetap nekad untuk menyiapkan kamus tersebut.

Akhirnya, kamus Arab-Melayu tersebut yang terkenal sebagai 'Kamus al-Marbawi' itu, berjaya disiapkan pada tahun 1927. Kamus itu diulang cetak berpuluh-puluh kali kerana sambutan yang amat menggalakkan dalam kalangan pelajar Asia Tenggara. Kamus al-Marbawi menjadi terkenal sehingga ke hari ini. Kejayaan menyusun kamus ini telah menjadi langkah pertama kepada al-Marbawi untuk mengorak langkah seterusnya dalam penghasilan karya Islam yang lain.

Sumbangan Karya al-Marbawi

Karya-karya al-Marbawi yang dihasilkan adalah melebihi 20 buah buah dalam pelbagai disiplin ilmu Islam. Ini sekaligus membuktikan al-Marbawi dalam pengajian ilmu-ilmu Islam.Walau bagaimanapun, kemasyhurannya lebih ditonjolkan dalam dunia persuratan Arab-Melayu berbanding disiplin ilmu yang lain. Apatah lagi, beliau pernah dianugerah Ijazah Kehormatan Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1980. Anugerah yang diterima ini sebagai mengenang jasa yang diberikan oleh beliau dalam bidang persuratan Arab-Melayu.

Selain kamus Arab-Melayu, al-Marbawi juga
telah menghasilkan karya yang penting dalam bidang hadith. Antara tulisan beliau dalam bidang ini ialah Bahr al-Madhi yang merupakan ringkasan dan ulasan kepada sunan al-Tirmidhi. al-Marbawi juga turut menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kitab Bulugh al-Maram iaitu sebuah karya hadith yang disusun berdasarkan bidang Fiqh oleh seorang tokoh Hadith tersohor iaitu Ibn Hajar al-Asqalany. Dua karya dalam bidang hadith berbahasa Melayu ini ialah antara karya yang penting, sulung, dan terbesar pernah dihasilkan oleh seorang ulama’ Nusantara.

Dalam bidang Tafsir al-Quran pula, beliau telah menulis tafsir Surah Yasin, Tafsir al-Quran al-Marbawi, Tafsir al-Quran Nur al-Yakin, Terjemahan Tafsir Fath al-Qadir, Tafsir Juz Amma, Tafsir Al-Fatihah, dan sebuah karya berjudul Quran Bergantung Makna.


Selain bidang tersebut, al-Marbawi juga telah menghasilkan tulisannya dalam bidang Fiqh, Aqidah, dan Falsafah. Antara tulisan beliau ialah kitab Asas Islam, Kitab Nizam al-Hayah, Kitab Pati Hukum-hukum Ibadah, Kitab Usul Islam Pada Membicarakan Mengambil Air Sembahyang, sebuah ensiklopedia yang dinamakan sebagai Kamus Segala Ilmu, karya berjudul Punca Agama, Perbendaharaan Ilmu, dan banyak lagi.

Kamus al-Marbawi dan Bahrul Madhi

Kitab yang paling tersohor yang telah dihasilkan oleh al-Marbawi ialah Kamus Arab-Melayu dan kitab Bahrul Madhi. Kedua-dua kitab ini digunakan sehingga ke hari ini. Antara keistimewaan kedua-dua hasil karya beliau ini adalah seperti berikut:-

Kamus al-Marbawi

Kamus ini merupakan kamus dwibahasa Bahasa Arab –Bahasa Melayu. Ia disusun dalam 2 jilid, iaitu jilid yang pertama bermula daripada huruf alif sehingga za'. Manakala jilid yang kedua bermula daripada huruf `ain sehingga ya'. Kamus ini mengandungi 18, 000 kata entri Arab dan 700 gambar. Ianya dicetak oleh Matba`ah Mustafa al-Babiy al-Halbi Wa Awladihi di Mesir. Kamus ini menjadi rujukan pelajar di Malaysia bagi setiap peringkat sama ada peringkat rendah, menengah mahu pun universiti.


2. Kitab Bahrul Mazi

Kitab Bahr al-Madhi merupakan salah satu sumbangan terpenting beliau dalam pengajian Hadith di Malaysia. Bahr al-Madhi ialah kitab hadith bertulisan jawi terbesar dan antara yang terawal pernah wujud di alam Melayu. Karya ini amat padat dan mendalam, bahkan dikatakan telah menampung kekosongan karya asli dalam bidang ilmu hadith di rantau ini. Karya ini memuatkan ulasan dan huraian hadith dalam bentuk fikah, aqidah, tasawuf, dan muamalat.

Kelainan dan keistimewaan kitab ini amat jelas, apatah lagi ulasan al-Marbawi mengikut acuan dan suasana masyarakat Malaysia. Karya ini memberikan nafas baru kepada pemahaman hadith-fiqh secara mendalam di samping mendidik masyarakat Malaysia tentang hubungan yang earat antara kedua-duanya.

Anugerah Yang Diterima Oleh al-Marbawi

Atas sumbangan dan jasanya yang besar dalam bidang keagamaan dan persuratan, maka pada tanggal 5 Julai 1980, Allahyarham dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada enam tahun berikutnya iaitu pada pada 1 Muharram 1408H beliau dinobatkan pula sebagai tokoh Maal Hijrah Malaysia yang pertama iaitu pada tahun 1408 Hijrah.

Tanggal 13 Oktober 1989 bersamaan 13 Rabiul Awal 1409 Hijrah telah meninggalkan kesedihan kepada rakyat Malaysia yang dahagakan ilmu dan sumbangan al-Marbawi apabila beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di Hospital Besar Ipoh pada jam 8.40 pagi. Pemergiannya pada usia 96 tahun itu telah disemadikan di pusara Kampung Lubuk Merbau, Perak.

Doa Ketika Berada Dalam Kesusahan

Thursday, April 17, 2008

Al-Khansa' Binti 'Amru

Oleh: Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)


Nama sebenar beliau ialah Tumadhir Binti 'Amru Bin al-Harith Bin al-Syarid. Beliau digelar dengan Khansa'. Beliau hidup dalam dua zaman iaitu pada zaman Jahiliyyah dan pada zaman Islam. Namun, usianya lebih lama pada zaman Jahiliyyah sebelum beliau memeluk Islam bersama kaum kerabatnya daripada Bani Sulaim. Kita akan cuba meneliti kehidupan Khansa' dalam kedua-dua zaman iaitu pada zaman Jahiliyyah dan pada zaman Islam.

Khansa’ merupakan seorang wanita yang berubah dengan begitu ketara setelah memeluk Islam. Semasa Jahiliah, beliau merupakan seorang yang amat kuat menangis sehingga boleh dikatakan bahawa beliau ‘ketua bagi orang menangis’ di sepanjang sejarah. Namun, apabila menerima cahaya Islam, beliau telah berubah secara drastik, sehingga boleh dikatakan pula bahawa beliau seorang ‘ketua bagi orang yang sabar’. Beliau menjadi seorang wanita yang mempunyai sifat redha, cekal, sabar dan sentiasa memuji Allah pada setiap waktu dan ketika.

Beliau digelar dengan nama ‘al-Khansa’ kerana memiliki hidung yang cantik. Khansa’ berkahwin dengan sepupunya yang bernama Rawahah Bin Abdul Aziz al-Sulamiy. Bersama Rawahah, Khansa’ dikurniakan anak yang diberi nama Abdullah. Kemudian, beliau juga pernah berkahwin dengan Mirdas Bin Abi ‘Amir al-Sulamiy, dan memperoleh empat orang anak iaitu Yazid, Muawiyah, ‘Amru dan ‘Umrah.

Khansa’ mempunyai dua orang saudara lelaki yang amat dikasihi olehnya iaitu yang bernama Muawiyah dan Sakhr. Muawiyah mati dibunuh pada tahun 612 Masihi, manakala Sakhr pula meninggal dunia pada tahun 615 Masihi. Khansa’ sangat menyayangi Sakhr. Justeru, apabila Sakhr meninggal dunia, Khansa’ tidak henti-henti menangis sehingga matanya menjadi buta. Khansa’ menangis dan melahirkan kesedihan melalui puisi-puisi yang diucapkan olehnya. Antara puisi yang diucapkan olehnya ialah:

"Setiap mega terbit, dia mengingatkan aku pada Sakhr, si malang. Aku pula masih teringatkan dia setiap mega hilang dii ufuk barat Kalaulah tidak kerana terlalu ramai orang menangis di sampingku ke atas mayat-mayat mereka, nescaya aku bunuh diriku."

Puisi-puisi yang dihasilkan oleh Khansa’ dalam meratapi kematian Muawiyah dan Sakhr mpunyai nilai estetika yang tinggi. Al-Nabighah al-Zibyani ketika mendengar puisi yang diucapkan oleh Khansa’ telah berkata: ‘aku tidak pernah berjumpa dengan seorang yang mempunyai kehebatan dalam puisi seperti Khansa’. Jarir seorang penyair pula menyatakan: ‘aku adalah seorang yang paling hebat dalam puisi sekiranya dengan ketiadaan Khansa’.

Pada zaman Jahiliah, Khansa’ banyak menangis. Apabila beliau berada dalam majlis keramaian pun beliau akan tetap menangis. Tangisan beliau itu menyebabkan para hadirin dalam majlis tersebut turut menangis bersamanya kerana kesedihan.

Khansa’ tinggal bersama Bani Sulaim yang mendiami di satu penempatan yang tidak jauh dari Madinah al-Munawwarah, iaitu lebih kurang 200 km ke timur Madinah. Apabila Islam tersebar, Khansa’ merupakan salah seorang yang begitu mudah menerima agama Islam kerana berpuas hati, faham dan yakin dengan kebenaran Islam. Oleh itu, apabila rombongan daripada kaumnya pergi menemui Rasulullah, beliau turut serta untuk berbai’ah dengan Rasulullah untuk memeluk Islam. Rasulullah saw sendiri kagum dengan kelebihan yang dimiliki oleh Khansa’ dalam bidang syair dan puisi.

Semasa peperangan al-Qadisiah, Khansa’ berdiri teguh di belakang empat orang anaknya iaitu Yazid, Muawiyah, ‘Amru dan ‘Umrah dengan memberikan semangat dan kata-kata perangsang kepada mereka untuk menuju ke medan perang berjihad di jalan Allah dan menegakkan agama Allah. Keberanian dan kepandaiannya bersyair telah digunakannya untuk menyemarakkan semangat juang anak-anaknya. Sebelum anak-anaknya itu keluar ke medan peperangan al-Qadisiah, Khansa’ telah memberikan kata-kata perangsang kepada mereka dengan katanya:

“Wahai anak-anakku! Kamu telah memilih Islam dengan rela hati. Kemudian kamu berhijrah dengan suka rela pula. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kamu sekalian adalah putera-putera dari seorang lelaki dan seorang wanita. Aku tidak pernah mengkhianati ayahmu, aku tidak pernah memburuk-burukkan saudara maramu, aku tidak pernah merendahkan keturunan kamu, dan aku tidak pernah mengubah perhubungan kamu. Kamu telah tahu tentang pahala yang disediakan oleh Allah kepada kaum muslimin dalam memerangi kaum kafir itu. Ketahuilah bahawasanya tempat yang kekal itu (Akhirat) lebih baik daripada tempat yang binasa (dunia) .”

Lalu, Khansa’ membacakan firman Allah dalam surah Ali ‘Imran ayat 200 yang bermaksud: Wahai orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung’.

Seterusnya Khansa berkata: “Jika kalian bangun esok pagi, insya Allah, dalam keadaan selamat, maka keluarlah untuk berperang dengan musuh-musuh kamu. Gunakanlah semua pengalamanmu dan mohonlah pertolongan daripada Allah. Jika kamu melihat api pertempuran semakin hebat dan kamu dikelilingi oleh api peperangan yang sedang bergejolak, masuklah kamu ke dalamnya. Semoga kamu akan berjaya mendapatkan balasan di kampung yang abadi, dan tempat tinggal yang kekal.”

Begitulah hebatnya Khansa’ dalam memberikan perangsang kepada anak-anaknya untuk turun ke medan jihad. Sehubungan dengan itu, anak-anaknya pergi berjihad dalam keadaan penuh semangat dan memikul amanat serta nasihat ibu mereka , dan tidak sekali-kali berasa gentar dengan musuh apatah lagi untuk lari meninggalkan medan peperangan. Keempat-empat anak lelaki Khansa’ ini, akhirnya gugur syahid dalam peperangan tersebut.

Ramai yang teragak-agak untuk menyampaikan berita kepada Khansa’ tentang kematian anak-anaknya, kerana bimbang beliau akan menangis lagi. Sebagaimana yang diketahui, sepanjang hidupnya semasa zaman Jahiliah digunakan untuk menangis meratapi kematian saudaranya Muawiyah dan Sakhr. Apatah lagi pada kali ini, empat orang anaknya sekaligus gugur syahid dalam medan peperangan.

Namun demikian, ada seorang pejuang yang turut serta dalam peperangan tersebut, pergi menemui Khansa’ dan meyampaikan berita tentang kematian anak-anaknya itu. Apabila mendengar sahaja berita itu, Khansa’ tidak menangis, sebaliknya menunjukkan kesabaran yang tinggi apabila beliau berkata: ‘segala puji bagi Allah yang memuliakan daku dengan kesyahidan anak-anakku, dan aku mengharapkan agar Allah mempertemukan kami di tempat tinggal yang kekal dengan rahmat-Nya!’. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh seorang ibu yang cukup kental dan sabar. Ini kerana ajaran Islam telah menyedarkan beliau tentang kelebihan syahid melalui firman Allah dalam surah Ali ‘Imran ayat 169 yang bermaksud: ‘Janganlah kamu menyangka bahawa orang yang gugur (syahid) di jalan Allah itu mati; bahkan mereka hidup di sisi tuhannya dengan mendapat rezeki’.

Sesungguhnya ajaran Islam telah mengubah sikap Khansa’ yang kuat menangis kepada seorang manusia yang memiliki kesabaran yang tinggi. Inilah keimanan yang jitu dan unggul yang ditonjolkan oleh seorang ibu yang bernama Khansa’.

Wednesday, April 16, 2008

Rasulullah Mengambil Berat Soal Kebersihan

Oleh: Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)

Dalam surah al-Anbiya’ ayat 107, Allah SWT berfirman yang bermaksud: ‘Tidak Kami utuskan engkau (wahai Muhammad) kecuali sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam’. Rahmat yang dibawa oleh Rasulullah meliputi seluruh makhluk, dan sesiapa sahaja (termasuk orang bukan Islam) yang mengambil pengajaran dan contoh daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah daripada ajaran Islam yang suci murni itu, sudah tentu akan memperoleh rahmat dan kebaikan.

Salah satu ajaran dan contoh tauladan yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita semua ialah amalan menjaga serta memelihara kebersihan diri. Rasulullah amat mengambil berat tentang penampilan dan kebersihan diri. Rasulullah membasuh tangan sebelum dan selepas makan, serta menggunakan siwak (membersihkan mulut dan gigi) pada setiap keadaan dan masa. Begitu juga baginda memelihara kesihatan dan kebersihan diri dengan membuang segala kekotoran di badan dan sentiasa berusaha agar sentiasa kelihatan kemas dan bersih.

Justeru, baginda menggunting misai, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu ari-ari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menegaskan bahawa terdapat lima perkara fitrah yang perlu dilakukan iaitu berkhatan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, memendekkan misai dan memanjangkan janggut.

Rasulullah SAW sentiasa mengajar umatnya agar sentiasa berada dalam keadaan bersih, dan melarang daripada kekotoran. Sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi maksudnya: Sesungguhnya Allah itu baik dan suka akan kebaikan, bersih dan suka akan kebersihan, mulia dan suka akan kemuliaan...’.

Sesuatu yang jelas yang menunjukkan kebersihan pada diri baginda ialah bau badan dan peluh baginda begitu wangi melebihi haruman amber dan kasturi. Haruman wangi dapat dihidu di sepanjang perjalanan yang telah dilalui oleh Rasulullah. Walaupun wangian peluh dan badan nabi merupakan perkara khusus yang dikurniakan Allah kepada nabi, namun ia juga secara langsung menunjukkan bahawa Rasulullah begitu mengambil berat dalam menjaga kebersihan dan menghindarkan diri dari segala kekotoran dan bauan yang tidak enak.

Rasulullah amat mengambil berat tentang kebersihan gigi dan bau mulut. Oleh itu, dalam pelbagai situasi, Rasulullah SAW menggunakan siwak bagi membersihkan gigi baginda, iaitu ketika hendak mengerjakan solat, ketika berwuduk, ketika hendak tidur dan ketika bangun daripada tidur. Bahkan Rasulullah SAW menggesa umatnya untuk bersiwak dengan sabda baginda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasaei yang bermaksud: ‘Amalan siwak dapat membersihkan mulut serta mendapat keredhaan Allah’.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda yang bermaksud: ‘Sekiranya tidak memberati kepada umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali hendak menunaikan solat (Dalam riwayat Bazzar dan Tabrani : aku akan mewajibkan siwak kepada mereka ketika hendak menunaikan solat seperti diwajibkan wuduk kepada mereka).

Rasulullah merupakan penghulu segala nabi. Sehubungan dengan itu, baginda merupakan makhluk Allah yang paling bersih sama ada pada tubuh badan, pakaian, rumah dan sebagainya. Rasulullah juga memberikan perhatian terhadap sesuatu situasi dalam mengenakan pakaian. Contohnya, apabila menyambut mana-mana rombongan yang datang berjumpa nabi, baginda akan memakai pakaian yang cantik bersesuaian dengan majlis yang dihadiri. Begitu juga pakaian yang dipakai ketika keramaian seperti pada hari raya, dan pada hari jumaat (Sila rujuk buku Muhammad al-Insan al-Kamil oleh al-Sayyid Muhammad Bin al-Sayyid ‘Alawi al-Maliki). Tambahan daripada itu, Rasulullah juga melarang daripada melabuhkan pakaian sehingga meleret ke tanah kerana ia boleh menyebabkan kekotoran melekat pada pakaian tersebut.

Kebersihan Rumah dan Masjid

Rasulullah saw bukan sahaja memberikan perhatian kepada penampilan dan kebersihan diri, bahkan baginda amat mengambil berat terhadap kebersihan persekitaran terutamanya kebersihan rumah dan masjid. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan di rumah kerana ia akan dapat memberikan keselesaan pada kehidupan, dan seterusnya dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan selesa.

Sesuatu yang wajar diingatkan terutamanya kepada keluarga yang masih mempunyai anak-anak kecil supaya mengambil berat soal kebersihan di dalam rumah agar solat yang ditunaikan diterima oleh Allah. Kadang-kala terdapat ibu bapa yang memandang ringan terhadap air kencing bayi yang terdapat di atas lantai dengan tidak membersihkannya mengikut hukum syarak iaitu dengan cara dan kaedah membersihkan najis mutawassitah. Natijahnya, apabila ibu atau bapa berwuduk dan melalui kawasan yang bernajis itu (dengan cara yang tidak disedari), lalu berdiri di atas sejadah untuk menunaikan solat, bukan sahaja sejadah itu bernajis, malahan solatnya itu pun tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Oleh yang demikian, setiap individu muslim tidak sewajarnya memandang ringan terhadap memelihara kebersihan di rumah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Apatah lagi di masjid, Rasulullah SAW amat menitik beratkan kebersihan masjid dan Rasulullah amat gembira jika ada orang yang secara sukarela menjaga kebersihan masjid. Pada zaman nabi, terdapat seseorang yang ditugaskan untuk mewangikan masjid dengan wangi-wangian. Pahala yang amat besar akan diperoleh sekiranya seseorang itu prihatin untuk membersihkan masjid walau daripada kekotoran yang amat sedikit sekalipun.

Namun, sesuatu yang amat malang ialah apabila terdapat segelintir umat Islam yang sepatutnya mencontohi nabi dalam soal kebersihan ini, tidak memelihara kebersihan masjid dan kebersihan persekitaran dengan baik. Kadang-kala kedapatan negara-negara barat dan negara-negara bukan Islam ‘lebih mencontohi nabi’ dalam menjaga kebersihan. Orang barat tahu di mana bakul sampah untuk dibuang sampah, akan tetapi segelintir umat Islam yang mengaku sebagai umat nabi Muhammad masih tidak mengenali bakul dan tong sampah, lalu membuang sampah di merata-rata tempat. Bukan itu sahaja, terdapat pemandu dan penumpang kenderaan begitu bebas membuang sampah di atas jalan raya ketika kenderaan sedang bergerak. Golongan seumpama ini tidak wajar untuk mengaku diri sebagai umat nabi Muhammad!.

Jelasnya, Rasulullah SAW perlu dicontohi oleh setiap individu muslim dalam menjaga kebersihan. Pastikan tubuh badan, pakaian, tempat tinggal dan persekitaran bersih sebagaimana yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Koleksi Lawak... baca masa tension

Haram menikahi gadis satu kampung


MUI jakarta mengeluarkan fatwa baru. Setelah diadakan muzakarah dan diskusi di antara para pemimpin MUI dan dewan pakarnya, fatwa pun diberikan pada tanggal 3 oktober tahun 2003:

"HARAM HUKUMNYA BAGI SEORANG MUSLIM LAKI-LAKI UNTUK MENIKAH DENGAN GADIS SEKAMPUNG"

Fatwa MUI ini telah menimbulkan perdebatan yang sangat sengit di antara yang pro dan kontra. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa MUI telah tersilap dalam mengambil keputusan tersebut. Untuk mengetahui alasan MUI mengeluarkan fatwa tersebut, maka wartawan republika mewawancara sekretari umum MUI Prof. Dr. Din syamsudin, Inilah isi wawancara tersebut:

Wartawan: Pak syamsudin, bagaimana MUI bisa mengeluarkan fatwa haram untuk menikahi gadis sekampung?

Prof. Dr. Din Syamsudin: Bagaimana enggak haram, menikahi empat orang gadis aja berat, apalagi satu kampung, kan itu banyak jumlahnya... ..

Lawak 2

Seorang peguam yang sangat berjaya memberhentikan Mercedes Benz terbarunya di depan pejabatnya.. ketika dia membuka pintu keretanya.. sebuah lori melintas terlalu dekat menyebabkan terlanggar dan menerbangkan pintu kereta itu sekaligus menghentam bahagian depan Mercedesnya dgn kuat..

Orang ramai segera datang berkerumun dan mereka melihat peguam itu menjerit-jerit dan menangis dengan histeria sambil menunjuk keretanya yang sudah kemek itu.

Beberapa minit setelah dia dapat menguasai emosinya, beberapa orang menggeleng-gelengkan kepala dan memandang hina kepada peguam itu. Seorang dari mereka berkata: "Saya tidak sangka yang sifat materialistik engkau sudah keterlaluan dan mata duitan. engkau hanya pentingkan harta dan tidak pentingkan benda lain.

"kenapa engkau berkata demikian?", tanya si peguam.
lelaki itu menjawab.. "Tidakkah engkau tahu yang lengan kiri engkau terputus diseret lori tadi?"..."Ya Tuhan!!", jerit si peguam tadi dengan kuat.. "Di mana jam tangan Rolex saya?!!"

Tuesday, April 15, 2008

Saturday, April 12, 2008

Teras kecam MCA yang mahu orang Islam boleh keluar Islam tanpa sekatan

KUALA LUMPUR, 12 April - Teras Pengupayaan Melayu (Teras) dalam satu kenyataannya semalam membantah keras kenyataan Presiden MCA, Dato' Seri Ong Ka Ting yang menyatakan kerajaan perlu membenarkan warga Islam keluar dari Islam tanpa apa-apa sekatan.

"MCA dan pihak-pihak yang ghairah mahu murtad dibenarkan dalam negara ini tidak boleh mengenepikan peruntukan undang-undang negeri yang tidak boleh membenarkan orang Islam dengan sewewenangnya murtad. Alasan bahawa orang Islam dibenarkan keluar Islam tanpa sekatan tidak boleh diguna kerana ugama Islam mempunyai perundangannya sendiri mengenai murtad”, katanya.

"Teras tidak dapat menerima secara simplistik dan mudah MCA dan pihak yang lain mahu saranan kerajaan itu dijadikan alasan untuk kesempatan mereka menghidupkan semula tuntutan untuk negara ini membolehkan sesiapa sahaja bebas murtad murtad”.

Teras mengingatkan semua pihak supaya jangan gopoh mencari kesempatan untuk menyentuh urusan agama Islam terutama soal murtad. "Mereka yang tidak memahami perundangan Islam dalam hal murtad tidak boleh dengan sesuka hati mengguna alasan logik hanya kerana mahu alasan yang sama diguna untuk orang bukan Islam dan orang Islam bertukar agama tanpa ikatan kepada undang-undang syariah," tegas Azmi.

Peraturan Mewajibkan Orang Memeluk Islam Membuat Perisytiharan?

KUALA LUMPUR 11 April - Persatuan Cina Muslim Malaysia (Macma) hari ini membantah langkah kerajaan memperkenalkan satu peraturan mewajibkan mereka yang mahu memeluk Islam mengisytiharkan perkara itu secara terbuka.

Naib Presidennya, Mohd. Ridhuan Tee Abdullah berkata, Macma berpendapat langkah kerajaan itu tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya ia hanya akan membantutkan usaha dakwah untuk menarik minat lebih ramai orang bukan Islam menganut Islam.

Beliau berkata, banyak pihak tidak sedar bahawa bebanan serta tekanan menjadi saudara baru terutama di peringkat awal adalah amat hebat kerana kebanyakan keluarga tidak merestui mereka menganut Islam.

''Dugaan dan cabaran yang kami terima tidak sehebat mereka yang telah menganut Islam sejak dilahirkan. Macma sendiri pernah menerima aduan yang mana hidup saudara-saudara baru tertekan selepas memberitahu status keislaman mereka pada keluarga masing-masing.

''Ini merupakan satu keadaan yang amat malang dan yang lebih malang lagi ada antaranya keluar dari Islam dan menganut agama asal. Keluarga mereka sanggup buat apa sahaja asalkan anak mereka itu kembali murtad''. Beliau mengulas keputusan kerajaan memperkenalkan satu peraturan baru mewajibkan mereka yang ingin memeluk agama Islam mengisytiharkan perkara itu secara terbuka bagi mengelak masalah di kemudian hari.

Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, tindakan memeluk Islam yang dibuat secara senyap-senyap seperti diamalkan sebelum ini, mengundang banyak masalah sehingga menyebabkan berlaku ketegangan kaum.Mohd. Ridhuan berkata, beliau sendiri terpaksa memberitahu keluarganya selepas setahun memeluk Islam.

Ujarnya, seperti yang dijangka kesemua ahli keluarganya termasuk ibu bapanya menentang keras tindakannya itu hingga beliau terpaksa berhadapan dengan cabaran itu secara berseorangan. ''Alhamdulillah Allah telah memberi kekuatan kepada saya untuk menghadapi cabaran tersebut, cuma apa yang saya mahu timbulkan di sini ialah mengenai penentangan hebat daripada keluarga saya walaupun saya telah menganut Islam selama setahun.

''Persoalannya bagaimana pula dengan mereka yang memeluk Islam dalam tempoh sehari atau seminggu dan mereka terpaksa memberitahu keluarga dalam tempoh terdekat. 'Adakah dalam tempoh ini mereka mempunyai satu kekuatan yang mampu menahan tentangan daripada keluarga masing-masing? Saya tidak fikir mereka mampu menghadapinya,'' ujarnya.

Beliau berkata, hakikatnya, kebanyakan keluarga bukan Islam di negara ini tidak mahu anak-anak mereka memeluk agama suci itu. ''Kita perlu akui sifat prejudis yang tinggi pada keluarga bukan Islam terhadap anak-anak yang memeluk Islam di Malaysia. Kita tidak boleh menafikan fakta ini,'' katanya lagi.

Katanya, beliau bercakap berdasarkan pengalaman dan sehubungan itu Macma tidak mahu peraturan itu menyekat hasrat orang bukan Islam menganut Islam. ''Macma bimbang jika peraturan ini dikuatkuasakan ia akan lebih membebankan mereka dan akhirnya mereka kembali ke agama asal,'' tambahnya.

Ketika diberitahu tujuannya adalah untuk mengelakkan perkara berbangkit, beliau berkata, perkara itu tidak seharusnya timbul kerana saudara baru mempunyai dokumen-dokumen sebagai bukti keislamannya. ''Jika tidak ada dokumen mayat mereka akan diserahkan kepada keluarga asal untuk diuruskan seperti kes Nyonya Tahir. Janganlah disebabkan timbul satu dua kes, kerajaan terburu-buru memperkenalkan peraturan ini,'' tambahnya.

Dalam pada itu, beliau kesal dengan tindakan kerajaan yang tidak merujuk dengan mana-nama persatuan seperti Macma sebelum memperkenalkan apa jua peraturan berkaitan saudara baru.

Doa Pohon Keampunan

Wednesday, April 9, 2008

Soal Jawab Agama

Sesiapa yang mempunyai sebarang kemusykilan agama, sila kemukakan soalan anda kepada saya di laman berikut:

http://arabic.goodforum.net/soal-jawab-agama-bersama-ust-shauqi-dan-lain-lain-f39/

Tuesday, April 8, 2008

Pokok Gharqad Yahudi


Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan al-Tirmidhi bermaksud: "Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah akan berlaku peperangan di antara orang Islam dan Yahudi, maka pada waktu itu (tentera) Yahudi akan dibunuh oleh (tentera) Islam, sehingga apabila orang Yahudi berselindung di sebalik batu dan pokok, lalu batu dan pokok itu akan bersuara dengan katanya: 'wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada Yahudi, marilah bunuhnya', kecuali POKOK GHARQAD (yang tidak bersuara), kerana sesungguhnya ia merupakan pokok Yahudi".

Hadis ini menceritakan tentang peristiwa akhir zaman iaitu waktu hampir kiamat. Pada waktu ini tentera Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal akan berperang dengan orang Islam. Dalam peperangan ini, orang Islam akan dapat membunuh dan menewaskan orang Yahudi sehinggakan apabila mereka berselindung di sebalik mana-mana batu dan pokok untuk menyelamatkan diri, maka dengan izin Allah pokok dan batu akan memberitahu tentera Islam tentang Yahudi yang berlindung di sebaliknya. Akan tetapi satu pohon yang tetap berdiam diri dan akan bersekongkol dengan Yahudi iaitu pohon yang bernama Gharqad.

Saya telah dimaklumkan bahawa orang Yahudi pada waktu ini sedang giat menanam pokok Gharqad secara berleluasa di Negara Haram Israel sebagai suatu persediaan menghadapi tentera Islam pada akhir zaman. Ini juga bermakna bahawa orang Yahudi sebenarnya memang tahu dan sedar tentang kebenaran Islam dan kebenaran hadis nabi saw....cuma keegoaan dan sikap bongkak mereka menyebabkan mereka tidak menerima ajaran Islam, sebaliknya terus berusaha memerangi umat Islam dari semasa ke semasa.

Ramai juga yang bertanya tentang bagaimanakah pokok Gharqad. Ada yang menyatakan bahawa ia pokok Krismas, dan ada pula yang menyatakan bahawa ia pokok ru, pokok kaktus dan sebagainya. Moga gambar pokok Gharqad yang dipapar di atas dapat menyelesaikan kekeliruan tentang gambaran pokok Gharqad. Dan yang pastinya pokok Gharqad tidak sesuai dengan iklim di Malaysia dan ia tidak tumbuh di tempat kita. Wallahu'alam.

Mengapakah Hanya Mengucapkan Salam Kepada Orang Yang Dikenali Sahaja?

Oleh: Ustaz Shauqi

(Artikel ini telah disiarkan di Majalah Milenia Muslim keluaran April 2008)

Masyarakat Melayu memang amat terkenal dengan masyarakat yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran dan akhlak yang diajar di dalam Islam. Antara adab Melayu yang telah dipraktikkan sejak sekian lama ialah mengucapkan salam apabila bertemu dengan seseorang. Amalan ini telah berjaya mengukuhkan ikatan persaudaraan dan kasih sayang sesama masyarakat. Ia juga telah berjaya mengikis perasaan hasad dengki, sombong dan seumpamanya yang merupakan sifat yang tercela dan keji yang boleh meruntuhkan ikatan dan persaudaraan di dalam sesebuah masyarakat.

Namun sesuatu yang amat mengecewakan dewasa ini dalam masyarakat kita ialah kurangnya ucapan salam apabila bertemu. Tambah menyedihkan lagi ialah ucapan salam hanya diberikan apabila bertemu dengan seseorang yang dikenali sahaja, tetapi salam tidak diucapkan apabila bertemu mereka yang tidak dikenali walaupun bertemu dengan sesama bangsa dan sesama muslim. Mengapakah perkara seumpama ini terjadi? Apakah ini menunjukkan bahawa budaya dan akhlak Melayu yang baik kian terhakis?

Sama-samalah kita bermuhasabah dan merenung perkara ini kembali. Ucapan salam hendaklah diaktifkan semula sesuai dengan budaya Melayu dan ajaran Islam.Kita hendaklah memberi dan mengucapkan salam kepada sesiapa sahaja saudara muslim kita sama ada dikenali atau pun tidak. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim nabi saw telah ditanya oleh seorang lelaki tentang apakah amalan dalam Islam yang baik untuk dilakukan, lalu nabi saw bersabda yang bermaksud: ”Memberikan makanan (terutama kepada mereka yang memerlukan) dan mengucapkan salam kepada seseorang yang kamu kenali atau tidak kenali”. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nabi saw bersabda yang bermaksud: ‘Wahai manusia, tebarkanlah ucapan salam, berikanlah makan (kepada orang yang memerlukan), hubungkanlah silaturrahim, solatlah di waktu malam tatkala orang lain sedang tidur, kelak kamu akan masuk syurga dengan sejahtera’.

Sehubungan dengan itu, marilah sama-sama kita membudayakan semula hadis nabi saw berkaitan dengan ucapan salam ini serta menghidupkan kembali budaya Melayu yang baik ini dalam kehidupan kita demi kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bermaksud: ‘Demi Allah yang diriku berada dalam genggamanNya, kamu tidak masuk syurga selagi kamu tidak beriman, dan kamu tidak dianggap beriman selagi kamu tidak berkasih sayang, mahukah kamu aku ajarkan sesuatu yang apabila kamu melakukannya akan membawa kasih sayang di antara kamu ? Tebarkanlah salam sesama kamu’.

Marilah juga sama-sama kita renungkan betapa besarnya fadhilat mengucapkan salam. Mengucapkan salam merupakan di antara sebab yang memungkinkan seseorang itu memasuki syurga Allah yang diimpi-impikan. Akan tetapi, amat malang apabila kita terdapat di antara umat Islam yang memandang remeh tentang ucapan salam ini lantas meringan-ringankannya, sedangkan pahala di sisi Allah bagi orang yang mengucapkan salam amatlah besar. Justeru, janganlah kita tergolong dalam orang yang rugi, sebaliknya sama-samalah kita berusaha untuk merebut peluang yang disediakan oleh Allah ini dengan kita mengucapkan salam kepada sesiapa sahaja sama ada kepada orang yang kita kenali atau pun tidak, dan kepada orang kaya mahu pun miskin. Ucapkanlah salam dengan penuh keikhlasan dan dengan ucapan yang betul agar kita benar-benar dapat mengambil manfaat daripada salam yang diucapkan.

Janganlah juga kita menjadi seperti sesetengah orang yang juga mengucapkan salam, tetapi sekadar mengucapkannya ibarat melepaskan batuk ditangga iaitu dengan tiada kesungguhan, tiada keikhlasan dan ucapan salam yang tidak betul dan tepat mengikut makhraj dan sebutannya. Oleh kerana ingin cepat, ada yang sekadar menyatakan ‘samaikum’, samakum’, ‘haikum’, hakum’, ‘saikum’ dan sebagainya. Apa ertinya ucapan-ucapan ini yang langsung tidak mengandungi ucapan salam sebagaimana yang dikehendaki oleh syara’. Bukannya susah untuk kita mengucapkannya dengan betul iaitu sekurang-kurangnya ‘assalamu ‘alaikum’. Oleh kerana ucapan salam yang telah diucapkan sebelum ini tidak bertepatan dengan kehendak syara’, maka kita dapati ucapan tersebut tidak membawa apa-apa makna, serta tidak dapat menjalinkan kasih sayang di antara sesama muslim. Oleh itu, bertindaklah sekarang untuk melakukan perubahan dan berada di landasan yang benar!.

Monday, April 7, 2008

Wajib Berdiri Bagi Solat Fardu Sahaja

Oleh: Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)
(Artikel ini telah disiarkan di Majalah Milenia Muslim keluaran Mac 2008)


Berdiri ketika menunaikan solat fardu hukumnya adalah wajib. Dimaksudkan dengan berdiri ialah dengan berada dalam keadaan tegak di atas kaki. Sehubungan dengan itu, jika seseorang yang mampu berdiri ketika menunaikan solat fardu tetapi tidak berbuat demikian, maka solatnya dianggap tidak sah dan batal. Allah SWT telah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 238 yang bermaksud: “...Berdirilah untuk Allah (dalam solatmu) dengan penuh khusyuk”.

Sahabat nabi iaitu ‘Imran bin Husain r.a telah bertanya kepada nabi tentang bagaimana beliau hendak melakukan solat dalam keadaan beliau mempunyai penyakit buasir, lalu nabi Muhammad saw menjelaskan kepada beliau: “Hendaklah kamu menunaikan solat dalam keadaan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah dalam keadaan duduk, dan sekiranya kamu tidak mampu juga, tunaikanlah solat dalam keadaan berbaring” (Hadis riwayat Imam al-Bukhari). Telah nyata daripada hadis ini bahawa Rasulullah saw mengarahkan ‘Imran bin Husain untuk berdiri sekiranya berkemampuan walaupun dia berada dalam keadaan sakit, kerana solat yang ditunaikannya itu adalah solat fardu.

Sehubungan dengan itu, berdiri dalam solat fardhu bagi yang berkemampuan dikategorikan sebagai rukun di dalam solat di sisi ulama’ kempat-empat mazhab iaitu al-Hanafiyyah, al-Malikiyyah, al-Syafie’iyyah dan al-Hanabilah (Sila rujuk al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh karangan Syeikh Dr Wahbah al-Zuhayli, jilid 1, halaman 623-631, cetakan Dar al-Fikr, Damsyik 1989). Keadaan seseorang itu dianggap berdiri menurut ulama’ aliran mazhab Hanafi ialah sekiranya seseorang itu meluruskan tangannya, maka ia tidak dapat menyentuh kedua belah lututnya.

Manakala ulama’ aliran mazhab Maliki dan Hanbali pula berpendapat bahawa keadaan seseorang itu dianggap berdiri ialah apabila seseorang itu tidak berada dalam keadaan duduk serta tidak berada dalam keadaan bongkok kerana ia akan menjadi rukuk. Akan tetapi sekiranya sekadar menundukkan kepala, maka ia tidak mengapa kerana masih lagi dinamakan sebagai orang yang berdiri.

Ulama’ aliran mazhab Syafei pula mensyaratkan agar ditegakkan tulang belakang ketika berdiri dan tidak disyaratkan untuk ditegakkan tengkuk. Sekiranya seseorang itu berdiri dalam keadaan condong ke kanan atau ke kiri sehingga tidak dapat dikatakan sebagai berdiri, maka tidak sah perbuatan tersebut kerana meninggalkan yang wajib tanpa sebarang keuzuran. Berdiri dalam keadaan condong yang menafikan berada dalam keadaan berdiri ialah badannya berada dalam keadaan yang lebih hampir kepada rukuk daripada berdiri. Jumhur ulama’ menyatakan bahawa wajib seseorang itu berdiri ketika takbiratul ihram dan membaca Fatihah sahaja (Rujuk al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, jilid 1, halaman 636).

al-Imam al-Nawawi dalam Sharh al-Muhazzab ketika membincangkan persoalan berdiri ketika solat ini telah menyatakan bahawa , “Berdiri yang menjadi syarat sahnya solat adalah menegakkan tulang belakang. Bagi orang yang berkemampuan, ia tidak boleh berdiri dengan mengiring ke salah satu arah sehingga tidak memperlihatkan bentuk berdiri yang sebenarnya. Ia juga tidak boleh membongkok seperti orang yang rukuk. Sekiranya ia membongkok sehingga mirip dengan orang yang sedang rukuk (walaupun tidak sampai ke tahap rukuk), maka solatnya tidak sah, kerana ia tidak termasuk dalam kategori berdiri tegak. Jika ia merendahkan kepalanya tanpa membongkok, maka solatnya sah tanpa sebarang khilaf kerana ia masih dianggap berdiri.

Dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji, telah dinyatakan bahawa seseorang itu dianggap berdiri apabila dia berada dalam keadaan tegak. Sekiranya dia membongkok (tanpa keuzuran) dengan sekira-kira tapak tangannya boleh menyentuh lututnya, maka batal solatnya. Ini kerana rukun berdiri sudah tidak ada lagi di dalam solatnya itu.

Seringkali berlaku dalam masyarakat kita mereka yang masih kurang faham tentang kewajipan berdiri ketika menunaikan solat fardu ini. Oleh yang demikian terdapat dalam kalangan masyarakat Islam yang menunaikan solat di atas kerusi dari mula sehingga akhir sedangkan beliau mampu berdiri walau sekurang-kurangnya untuk bertakbiratul ihram! Berdasarkan hadis dan ajaran nabi saw, dapat diambil panduan bahawa seseorang yang sakit yang tidak mampu melakukan rukuk dan sujud, tetapi mampu berdiri, maka ia wajib berdiri. Jika seseorang itu tidak berdiri lalu menunaikan solat dalam keadaan duduk di atas kerusi (padahal ia mampu berdiri), maka solat itu dikira batal dan tidak sah. Hal ini adalah disebabkan mereka telah meninggalkan kewajipan berdiri, sedangkan mereka mampu melakukannya.

Justeru, sekiranya orang yang menunaikan solat itu hanya mampu berdiri seketika sahaja di dalam solat, dan tidak mampu berdiri pada ketika yang lain, maka dia hendaklah berdiri pada ketika yang dia mampu itu dan duduk pada ketika yang sudah tidak berkemampuan.


Tidak Wajib Berdiri Ketika Menunaikan Solat Sunat

Seseorang yang melakukan solat sunat tidak diwajibkan berdiri sebagaimana wajibnya berdiri ketika menunaikan solat fardhu. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bermaksud: “Sesiapa yang menunaikan solat dalam keadaan berdiri, maka itu lebih utama (afdhal), dan sesiapa yang menunaikan solat dalam keadaan duduk, maka ia mendapat pahala separuh daripada orang solat dalam keadaan berdiri, dan sesiapa yang melakukan solat dalam keadaan berbaring akan mendapat pahala separuh daripada orang yang menunaikannya dalam keadaan duduk.”

Selain itu, telah diriwayatkan juga bahawa Rasulullah saw telah melakukan solat sunat di atas tunggangan dalam keadaan duduk. Dalam Sahih al-Bukhari disebutkan hadis daripada Sayyidina Ibn ‘Umar r.a bahawa ia mengatakan: “Nabi Muhammad saw ketika bermusafir telah melakukan solat di atas tunggangan (dalam keadaan duduk)...”. Dimaksudkan solat yang dilakukan oleh nabi di sini ialah solat sunat.

Dalam Sahih al-Bukhari, telah disebutkan bahawa Sayyidah ‘A’isyah r.a Ummul Mukminin pernah berkata bahawa, “Rasulullah saw menunaikan solat dalam keadaan duduk. Pada ketika itu, baginda membaca Al-Quran (bacaan dalam solat) juga dalam keadaan duduk. Apabila bacaan baginda berbaki sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, maka baginda saw pun berdiri dan membaca ayat-ayat tersebut dalam keadaan berdiri. Seterusnya Rasulullah saw rukuk, dan kemudiannya sujud. Baginda melakukan seperti itu juga dalam rakaat yang kedua. Setelah selesai menunaikan solat, baginda melihat sama ada aku (Aisyah) masih berjaga atau tidur, Sekiranya masih berjaga baginda akan berbicara denganku, dan sekiranya aku sedang tidur, baginda akan berbaring.” Solat yang ditunaikan oleh Rasulullah ini ialah solat malam (qiamullail) yang merupakan solat sunat.

Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas r.a, bahawa pada suatu hari Rasulullah saw keluar dan baginda melihat terdapat sebilangan orang yang melakukan solat dalam keadaan duduk. Lantas, nabi bersabda: “(pahala) solat orang yang duduk adalah separuh daripada (pahala) solat orang yang berdiri.”

Dalam kitab Majmu’, al-Imam al-Nawawi telah mengatakan bahawa, “Harus menunaikan solat sunat dalam keadaan duduk, meskipun seseorang itu berkemampuan untuk berdiri. Perkara ini merupakan suatu ijma’ (kesepakatan ulama’) berdasarkan dalil-dalil hadis yang sahih... Akan tetapi pahalanya adalah separuh daripada pahala orang yang menunaikan solat dalam keadaan berdiri sebagaimana yang terdapat di dalam hadis nabi saw. Namun sekiranya seseorang itu menunaikan solat sunat secara duduk atau berbaring adalah kerana ia tidak mampu untuk berdiri atau duduk kerana sakit atau seumpamanya, maka pahalanya adalah sama dengan pahala orang yang berdiri tanpa sebarang khilaf. Ia adalah sama seperti solat fardu yang dilakukan secara duduk atau berbaring kerana tidak mampu berdiri disebabkan sakit, maka pahalanya pun sama seperti pahala orang yang menunaikannya dalam keadaan berdiri tanpa sebarang khilaf”.

Saturday, April 5, 2008

Thursday, April 3, 2008

Rahsia Kebahagiaan

Oleh: Ustaz Shauqi

Antara sedar atau tidak kita sering mengaitkan erti kebahagiaan diri dengan kemewahan dan keselesaan hidup. Kita sering memandang bahawa kebendaan itu adalah unsur pertama yang menjamin kebahagiaan dan ketenangan kita. Kita sebenarnya sudah lupa bahawa ketenangan dan kebahagiaan itu datangnya dari dalam jiwa dan ia tidak semestinya dapat kita kecapi melalui apa yang bersifat kebendaan atau material.

Tidak akan wujud kebahagiaan melainkan terdapat ketenangan terutama ketenangan jiwa dan rohani. Ketenangan merupakan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita yang tidak dapat dibeli walau dengan wang berjuta. Dan ketenangan yang paling penting bagi seorang manusia ialah apabila dia dapat mengenal siapakah dirinya dan siapakah penciptanya, untuk apakah dia dijadikan dan apakah kesudahan yang akan menantinya. Persoalan seperti ini hanya dapat dihuraikan oleh hati yang beriman, sama sekali tidak akan dapat dikecapi oleh hati yang kufur dan engkar kepada Tuhannya.

Orang yang kufur kepada Allah swt, walaupun pada zahirnya mereka kelihatan seperti orang yang paling bahagia dan gembira hidupnya dengan segala macam kemewahan dan keselesaan, namun pada hakikatnya hidup mereka terseksa dan menderita. Jiwa mereka tidak pernah puas dan perspektif mereka terhadap kehidupan terbatas di dalam ruang lingkup hidup di dunia ini sahaja. Mereka tidak pernah terfikir tentang kehidupan di alam akhirat. Segala tumpuan dan pemikiran mereka dihabiskan untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini yang bersifat sementara dan tidak kekal.

Maka apabila mereka menghampiri hari-hari tua, jiwa mereka akan bertambah derita dalam keadaan fizikal mereka yang menjadi semakin lemah. Mereka sebenarnya tidak dapat menerima hakikat yang mereka akan menjadi tua dan akan meninggal dunia. Pada saat itu mereka akan merasakan hidup ini tidak mempunyai tujuan yang sebenar dan betapa lemahnya diri seorang manusia.

Orang yang beriman ialah orang yang memahami rahsia kehidupan ini, mengenali diri mereka dan mengenali Allah swt. Mereka mengetahui tujuan hidup mereka di dunia ini dan mereka tahu apa yang menanti mereka di hari akhirat kelak. Firman Allah dalam surah al-Zariyat ayat 56, maksudnya: “Tidak Aku (Allah) Ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaKu (Allah)”.

Kebahagiaan ialah satu unsur rohani yang dapat dirasai oleh setiap orang mukmin yang mengakui Allah swt sebagai tuhannya dengan penuh kerelaan hati, menerima Islam sebagai cara hidupnya di dunia ini dan mengakui Muhammad saw sebagai rasul utusan Allah swt kepada umat manusia. Semua itu dilakukannya dengan penuh kerelaan, kesedaran dan keinsafan tanpa sebarang paksaan. Ini adalah kebahagiaan yang hakiki berbeza dengan kebahagiaan sementara yang datang dari pengumpulan harta kemewahan, pangkat dan cinta kepada kebanggaan dan pujian dari masyarakat.

Kebahagiaan dan kegembiraan bagi seorang mukmin ialah dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik dan soleh. Bertambah banyak amalan kebaikan yang dilakukannya semakin tenang jiwanya dan semakin bahagia hatinya. Di antara rahsia kebahagiaan bagi seseorang mukmin ialah sabar dan iman yang jitu. Sabar sebagaimana sabarnya para sahabat Rasulullah. Mereka adalah generasi yang menjadi contoh dan ikutan kepada ummah. Generasi yang memahami maksud kehidupan ini lalu mementingkan kebahagiaan di akhirat melebihi kebahagiaan dunia yang fana. Mereka sanggup bermatian-matian dan menanggung segala jerih-perih penderitaan demi mencapai keredhoaan Allah swt. Lihatlah bagaimana kesabaran mereka di dalam menjaga agama Allah dan mengembangkannya ke serata alam untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran dan kegelapan. Tidak ada satu ancaman dan seksaan di dunia ini yang mampu membuatkan mereka berganjak dari prinsip mereka.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: “Anehnya perihal orang yang beriman, sesungguhnya setiap keadaan mendatangkan kebaikan kepadanya. Apabila dia mendapat kenikmatan dan kegembiraan dia bersyukur maka itu adalah kebaikan baginya. Apabila dia mendapat kesusahan dan mudharat dia bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya.”

Berbahagialah orang yang beriman. Meskipun mereka diuji sama ada dengan kemelaratan hidup ataupun dengan kemewahan dan keselesaan, mereka tetap bersabar dan bertasbih memuji keagungan Allah swt. Contohilah Nabi Sulaiman a.s. yang semakin besar kerajaan dan pemerintahan baginda, semakin tunduk baginda kepada kebesaran Allah swt. Dan lihatlah para sahabat seperti Mus`ab bin `Umair ra, yang sanggup berpisah dengan kemewahan hidup demi memperjuangkan Islam bersama junjungan tercinta Rasulullah saw. Pada ketika beliau syahid, tidak ada apa yang boleh menutupi jasadnya melainkan sehelai kain yang apabila ditarik untuk menutup wajahnya, terbuka kakinya dan begitulah sebaliknya.

Orang yang beriman adalah golongan yang paling berhak untuk menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Ini adalah kerana kebahagiaan yang mereka kecapi tidak terhenti setakat kehidupan mereka di dunia ini, bahkan berterusan ke alam barzakh dan seterusnya ke alam akhirat di saat mereka menemui Allah swt.