Followers

Tuesday, May 18, 2010

Berkenalan Dengan Mazhab 4


Mazhab Hanafi:
Pengasasnya ialah Imam Abu Hanifah al-Nu'man (70 - 150 Hijrah). Antara anak muridnya yang masyhur ialah Imam Abu Yusuf (113-182H), Muhammad Bin al-Hasan al-Syaibani (132-189H). Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua dalam kalangan mazhab yang empat. Ia merupakan mazhab yang dipegang di Iraq pada zaman Abbasi. Ia juga merupakan mazhab rasmi dalam muamalat pada zaman Kerajaan Uthmaniah

Mazhab Maliki:
Pengasasnya ialah Imam Malik Bin Anas (95-179 Hijrah). Dilahir, dibesarkan serta meninggal dunia di Madinah. Justeru, beliau digelar 'Imam Darul Hijrah'. Antara murid Imam Malik ialah Muhammad Bin al-Hasan, Imam Syafei dan sebagainya. Mazhab ini bermula di Madinah dan seterusnya berkembang hingga ke Bahrain, Kuwait, Morocco, Andalus, Afrika Utara dan lain-lain.

Mazhab Syafei:
Pengasasnya ialah Abu Abdullah Muhammad Bin Idris al-Syafei (150-204 Hijrah). Dilahirkan di Gaza, Palestin pada tahun yang sama Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Membesar di Makkah dan berguru kepada Imam Malik, kemudian berpindah ke Baghdad pada tahun 195 H. Ketika di Iraq, beliau menghasilkan beberapa buku dan pandangannya di Iraq dikenali sebagai 'qaul qadim'. Kemudian berhijrah ke Mesir tahun 200H dan menghasilkan kitab 'al-Risalah' dalam Usul Fiqh, dan 'al-Umm' dalam fiqh. Pandangan Imam Syafei di Mesir dikenali sebagai 'qaul jadid'. Antara murid Imam Syafei ialah Imam Ahmad Bin Hanbal, al-Buwaiti dan sebagainya. Mazhab Syafei berkembang di Mesir, Yaman, Asia Tenggara.

Mazhab Hanbali:
Pengasasnya ialah Abu Abdullah Ahmad Bin Hanbal al-Syaibani. Dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijrah dan berhijrah ke serata tempat untuk menuntut ilmu. Antara kitabnya yang masyhur ialah Musnad Imam Ahmad yang mengumpulkan di dalamnya hampir 40 ribu hadis.

No comments:

Post a Comment