Followers

Thursday, July 11, 2013

Fellowship UPM
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
PERMOHONAN FELLOWSHIP PENYELIDIK SISWAZAH (GRF)
SEMESTER PERTAMA 2013/2012

Dimaklumkan bahawa permohonan Fellowship Penyelidik Siswazah (GRF) bagi Semester Pertama 2013/2012 dibuka.

KELAYAKAN MEMOHON
1. Permohonan adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia telah ditawarkan tempat untuk mengikuti program Master atau PhD (mod penyelidikan) di UPM.

2. Permohonan juga adalah dibuka kepada semua pelajar UPM yang sedang mengikuti program Master atau PhD (mod penyelidikan). Walau bagaimanapun, mereka mestilah memenuhi syarat berikut:

i. Status pengajian adalah “Baik”. Pelajar yang berstatus “Menangguh” atau “Probation” tidak layak untuk memohon.
ii. Semester pengajian semasa tidak melebihi 3 semester bagi pelajar Master dan 5 semester bagi pelajar PhD(semasa permohonan dikemukakan).
iii. Tidak mengikuti program siswazah UPM secara split programme
iv. Memperolehi CGPA peringkat Bacelor 3.000 ke atas bagi Kluster Sains/Teknikal dan 3.500 bagi Kluster Sastera/Sains Sosial
vi. Telah mendapat tawaran Mymaster/telah mengemukakan permohonan MyMaster/MyPhD

3. Permohonan juga terbuka kepada Pegawai Kerajaan/Swasta yang mendapat kebenaran cuti belajar tanpa Gaji.

4. Setiap permohonan hendaklah disertakan bersama:
i. Salinan Kad Pengenalan/Pasport
ii. Salinan surat tawaran
iii. Kertas Penerbitan (Jika ada)
iv. Salinan surat tawaran MyBrain 15 (MyMaster) / Salinan Permohonan My Master/MyPhD
v. Salinan keputusan akhir/transkrip peringkat Bacelor/Master
4. Permohonan yang tidak lengkap dan lewat tidak akan diproses dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.

TEMPOH PEMBIAYAAN
a. Program PhD : Maksimum 6 semester
b. Program Master : Maksimum 4 semester

BENTUK PEMBIAYAAN
i) Pengecualian yuran pelajaran sahaja (ditanggung oleh UPM) jika bukan penerima MyMaster
ii) Calon yang berjaya juga akan menerima elaun bulanan iaitu sebanyak RM1,500.00 untuk pelajar Master dan RM1,700.00 untuk pelajar PhD.

CARA MEMOHON DAN TARIKH TUTUP
Borang permohonan boleh dimuat turun dari laman web Sekolah Pengajian Siswazah di http://reg.upm.edu.my/eISO/docs/20121101103724PU-S-BR05-GS-44_14.8.2012.pdf
Semua permohonan hendaklah dihantar ke alamat berikut tidak lewat daripada 26 Julai 2013:

Sekolah Pengajian Siswazah 2
Zon 4 Off Jalan Stadium
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
(u/p:Puan Maizatul Afzan Tajul Ariffin)
Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui telefon ke 03-89464211/4224.

No comments:

Post a Comment