Followers

Sunday, October 28, 2007

Solat Cara Rasulullah (Siri 2)

Akhlak Orang Yang Mendirikan Solat
Oleh
Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)
(Artikel ini telah disiarkan di Majalah Milenia Muslim keluaran November 2007)

Ajaran agama yang paling penting untuk dipelajari dan diajarkan kepada orang lain ialah solat. Hal itu antara lain pernah ditegaskan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis sahih, “Aku didatangi Jibril a.s pada awal-awal turunnya wahyu kepada ku. Ia mengajarku wuduk dan solat.”

Atas dasar itulah, maka setiap orang yang baru memeluk Islam atau bagi Muslim yang pernah terlanjur berbuat dosa diwajibkan bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam dan lebih khusus lagi dalam hal solat. Mereka hendaklah mengetahui ajaran solat sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw yang juga diikuti oleh para sahabat baginda. Rasulullah saw berpesan, “Tunaikanlah solat sebagaimana kamu melihat aku solat.”

Solat mendidik manusia untuk menjadi orang yang prihatin terhadap akhlaknya. Setiap Muslim yang selalu mendirikan solat akan menjadi manusia yang paling baik akhlaknya kerana ia merupakan perintah agama dan manifestasi daripada solat itu sendiri. Ketika dalam pergaulan sesama manusia, dia hendaklah berlemah lembut, penuh toleransi dan selalu tampil sebagai orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Oleh yang demikian, ketika bergaul dengan orang lain dia bagaikan bunga mekar yang harum semerbak indah, lembut, penyayang serta tidak sombong.

Tidak perlu diragukan lagi keutamaan dan kemuliaan akhlak yang baik. Akhlak yang baik wajib dimiliki oleh setiap individu muslim yang mengaku sebagai Mukmin dan Muslim dan yang mengerjakan solat, baik lelaki mahu pun perempuan. Nabi Muhammad saw mendapat pujian dan sanjungan dari Allah SWT kerana mempunyai akhlak yang terpuji melalui firmanNya yang bermaksud: ‘Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung’ (QS 68:4).

Mengenai kepentingan dan kemuliaan akhlak itu, Rasulullah saw banyak mengutarakannya kepada umat. Antaranya ialah sabda nabi yang bermaksud: “Kebanyakan yang memasukkan seseorang ke dalam syurga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik.” Sayyidina Usamah r.a berkata, “Kami bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah pemberian yang paling baik yang diberikan kepada manusia?’ Rasulullah menjawab, ‘Akhlak yang baik.’” Pada hadis lain disebutkan bahawa nabi bersabda yang bermaksud, “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” Kemudian Rasulullah saw menegaskan, “Sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan adalah akhlak yang baik.”

Rasulullah saw sendiri dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesungguhan, selalu bermohon kepada Allah SWT supaya dihiasi dengan akhlak mulia dan terpuji. Dalam suatu doa contohnya, baginda berkata, “Ya Allah, baikkanlah badan ku dan akhlak ku.” Dan pada kesempatan lain baginda berdoa, “Ya Allah, jauhkanlah aku daripada akhlak yang buruk dan mungkar.”

Sa’d bin Hisyam mengatakan, “Aku pernah datang kepada ‘A’isyah r.a, dan bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah saw. Aisyah menjawab, ‘Tidakkah engkau (pernah) membaca Al-Quran?’ Aku menjawab, ‘Tentulah aku pernah.’ ‘Akhlak Rasulullah saw adalah Al-Quran,’ jawab ‘A’isyah r.a.”

Islam melarang perbuatan dan perilaku yang tidak baik; sama ada itu merupakan perbuatan buruk, mahupun perbuatan yang mungkar. Nabi muhammad saw bersabda kepada ‘A’isyah r.a., “Hendaklah engkau berlemah lembut dan jauhilah olehmu sikap kasar dan perkataan buruk.”

Pada kesempatan lain Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada setiap orang yang kasar, keras hati dan sombong, suka berteriak dengan keras di pasar, pandai dalam urusan keduniaan tetapi bodoh dalam urusan keakhiratan.” Dalam hadis lain Rasulullah saw menyatakan, “Sesungguhnya Allah SWT membenci orang yang suka melakukan perbuatan keji dan buruk akhlaknya.”

Termasuk dalam sifat-sifat yang menunjukkan keburukan akhlak seseorang ialah memusuhi seseorang yang beriman hanya kerana berbeza pendapat dalam sesuatu masalah; atau lebih tepatnya kerana berbeza mazhab dalam pemahamancara solat ditunaikan oleh Rasulullah saw. Apa yang lebih malang lagi, ialah apabila dilontarkan dengan tuduhan bid’ah bagi orang yang berbeza dalam pandangan mazhab dalam menghuraikan solat yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Justeru, harus difahami bahawa perbezaan mazhab (sama ada aliran ulama’ Syafei, Hanafi, Maliki dan Hanbali) dalam menghuraikan cara solat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menunjukkan kepada keluasan ilmu dan memberi ruang kepada setiap individu muslim untuk mengkaji dengan lebih mendalam apa yang diajar oleh nabi saw. Akan tetapi amat malang sekali apabila terdapat mereka yang langsung menolak mazhab dengan alasan bahawa kita bukan dituntut untuk ikut mazhab tetapi kita dituntut untuk ikut nabi!

Memang kita dituntut untuk mengikuti tunjuk ajar Rasulullah saw dalam segala perkara. Namun, sesuatu yang perlu difahami juga bahawa bagaimanakah kita boleh mengikut nabi kalau bukan dengan susur galur yang betul? Apakah seseorang itu dengan mudah dapat memahami sesuatu nas agama sama ada daripada al-Quran mahu pun hadis nabi sedangkan ilmu kosong di dada? Bukankah nabi saw memperjelaskan sesuatu urusan agama itu kepada para sahabat, dan kemudiannya para sahabat nabi pula mengajar orang yang selepasnya dari golongan tabien dan seterusnya lagi ilmu diperturunkan kepada kita melalui generasi para ulama’ salafussoleh.

Sehubungan dengan itu, wajar difahami bahawa mazhab merupakan antara susur galur ilmu sampai kepada kita melalui generasi para ulama. Tidak mungkin seseorang itu mendapat kefahaman yang betul dalam ilmu sekiranya menolak para ulama’ pewaris nabi, sebaliknya terus mengambil secara langsung daripada al-Quran dan hadis tanpa petunjuk. Firman Allah swt bermaksud: ‘Bertanyalah kepada orang yang berilmu (mengetahui) sekiranya kemu tidak mengetahui’.

Oleh itu, dalam kita membicarakan solat cara Rasulullah saw dalam siri-siri yang akan datang, kita tidak akan menolak pandangan dan tafsiran serta kefahaman ulama’ mazhab dalam menghuraikan hadis nabi saw agar kita dapat sama-sama menuju ke arah kefahaman yang benar dan sejati sebagaimana yang dikehendaki oleh junjungan Rasulullah saw.

No comments:

Post a Comment