Followers

Saturday, October 16, 2010

Membentangkan Kertas Kerja di UM
Pada 5 Okt yang lalu, saya telah membentangkan kertas kerja di Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia (PAIMM) bertempat di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kertas kerja bertajuk: "Peranan dan Sumbangan Ulama' Tiga Serangkai Dalam Perkembangan Islam dan Perubahan Sosial di Malaysia. Tokoh ulama' tiga serangkai yang dimaksudkan ialah Syeikh Abdul Samad al-Falimbani (1704-1828), Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812) dan Syeikh Daud al-Fatani (1769-1847). Selain itu, tiga kitab karangan mereka juga dibincangkan iaitu Sayr al-Salikin (Tasawuf), Sabil al-Muhtadin (fiqh) dan al-Durr al-Thamin fi Aqa'id al-Mukminin (Aqidah).Justify Full

No comments:

Post a Comment