Followers

Thursday, August 9, 2012

Perbahasan Lailatul Qadr


Menurut Ibnu Kathir, Ramadhan bukan sahaja mendapat kemuliaan dengan penurunaan al-Quran, bahkan ia juga merupakan bulan turunnya pelbagai kitab samawi yang lain. Kemudian beliau menukilkan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang menukilkan daripada Wa’ilah bin al-Asqa` bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Diturunkan suhuf Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadhan, diturunkan kitab Taurat pada hari keenam bulan Ramadhan, diturunkan kitab Injil pada hari ketiga belas bulan Ramadhan dan diturunkan al-Quran pada hari kedua puluh empat bulan Ramadhan”.[i]

Selain itu, Allah SWT memuliakan orang beriman dengan Lailatul Qadr. Lailatul Qadr merupakan saat yang menjadi ‘buruan’ penting bagi orang soleh di dalam kalendar harian Ramadhan mereka. Ini lantaran keberkatan dan kemuliaan Lailatul Qadr yang amat besar sebagaimana dinyatakan di dalam al-Quran:
Maksud: Dan bukankah engkau (Muhammad) sudah mengetahui apakah kebesaran malam Lailatul Qadr itu?[ii] Malam Lailatul Qadr lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara.
(Surah al-Qadr 97: 2-3)

Dalam merungkaikan maksud ‘lebih baik daripada seribu bulan’, al-Tabariy telah menukilkan beberapa tafsir ulama terhadapnya. Beliau memilih tafsiran yang mengatakan bahawa amalan pada malam Lailatul Qadr adalah lebih baik berbanding amalan selama seribu bulan yang tidak terdapat padanya Lailatul Qadr. Beliau menukilkan daripada Mujahid katanya, “Dahulu di kalangan Bani Isra’il terdapat seorang lelaki melakukan ibadat malam hari sehingga menjelang pagi, kemudian dia berperang melawan musuh Allah sehingga menjelang malam. Lelaki tersebut melakukan perkara tersebut selama seribu bulan. Kemudian Allah pun menurunkan ayat al-Quran (ليلة القدر خير من ألف شهر).[iii]

Ibnu Kathir dan al-Suyutiy menukilkan daripada Abu Hatim yang menukilkan daripada `Urwah katanya, diceritakan kepada Rasulullah berkenaan empat lelaki dari kaum Bani Isra’il. Mereka beribadat kepada Allah selama lapan puluh tahun tanpa melanggar perintah-Nya walau sekelip mata. Mereka ialah Ayyub, Zakariyya, Hazqil ibn al-`Ajuz dan Yusha` ibn Nun. `Urwah berkata, lalu para sahabat Rasulullah pun merasa kagumdengan ketekunan mereka. Lalu Jibril pun datang dan berkata, wahai Muhammad, umatmu kagum dengan lelaki-lelaki tersebut yang beribadat kepada Allah selama lapan puluh tahun tanpa pernah melanggar perintah Allah walau sekelip mata. Sesungguhnya Allah SWT menurunkan kmepada kamu perkara yang lebih baik daripada itu. Jibril pun membacaإِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . Perkara ini lebih utama dikagumi olehmu dan umatmu. `Urwah berkata, perkara tersebut telah mengembirakan Rasulullah SAW dan para sahabat yang bersamanya.[iv]

Itulah kemuliaan Lailatul Qadr. Sesiapa yang berjaya menghidupkannya dia diberi ganjaran seumpama ahli ibadat dan mujahid yang beribadat dan berjihad hampir lapan puluh tiga tahun empat bulan. Satu ganjaran yang hampir mustahil diperoleh oleh kita pada zaman ini. Kemuliaan yang sebegitu sesuailah dirakamkan satu surah daripada 114 surah yang terdapat di dalam al-Quran.

Selain itu, kelebihan Ramadhan dan juga Lailatul Qadr juga dapat dilihat pada keampunan yang ditawarkan oleh Allah SWT khusus kepada hamba-hamba-Nya yang berjaya menghidupkan kedua-duanya. Sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ   عَنِ النَّبِىِّ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ[v]
رواه البخاري

Maksud: Diriwayatkan daripada Abu Hurayrah r.a. daripada Nabi SAW sabda baginda, "Barangsiapa yang mendirikan Lailatul Qadr dengan  penuh keimanan dan keikhlasan nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu, barangsiapa yang yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu."
(Riwayat al-Bukhari)


[i] Ibnu Kathir. Tafsir al-Qur’an al-`Azim. Jilid 1. Hlm. 501.
[ii] Ibn `Uyaynah berkata jika dinyatakan di dalam al-Quran (ما أدراك) maka ia bermaksud Allah telah memberitahunya tetapi jika dinyatakan di dalam al-Quran (وما يدريك) maka ia bermaksud Allah belum memberitahunya lagi. Lihat al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, kitab salat al-tarawih, bab fadl laylat al-qadr. Jilid 2. Hlm. 708.
[iii] Al-Tabariy, Jami` al-Bayan fi ta’wil al-Quran. Jilid 24. Hlm. 533-534.
[iv] Ibnu Kathir. Tafsir al-Qur’an al-`Azim. Jilid 8. Hlm. 443; al-Suyutiy, Jalal al-Din `Abd al-Rahman ibn al-Kamal. 1993M.  al-Durr al-Manthur. Jilid. 8. Beirut: Dar al-Fikr. Hlm. 568.
[v] Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, kitab al-sawm, babman sam ramadhan iman wa ihtisab. Jilid 2. Hlm. 672.

No comments:

Post a Comment