Followers

Monday, August 4, 2008

'Patung' Menurut Islam


Oleh: Shawqi al-Yarmouki

Jamil sedang memandu kereta. Apabila sampai di persimpangan lampu isyarat, beliau pun memberhentikan keretanya untuk menunggu lampu isyarat hijau. Sambil menunggu lampu isyarat itu bertukar warna, beliau memerhatikan kereta yang berada di hadapannya. Jamil dapat mengagak bahawa pemandu kereta itu adalah seorang muslim. Ini kerana terdapat ‘kalimah syahadah’ yang dilekatkan di cermin belakang kereta tersebut.

Namun, yang agak merimaskan Jamil ialah dia ternampak banyak patung haiwan seumpama monyet yang cukup sifatnya tergantung-gantung di dalam kereta, kerana ia dilekatkan pada cermin yang terletak di pintu kereta. Jamil berfikir sendirian, apakah tidak ada perhiasan lain yang hendak diletakkan di dalam kereta melainkan patung-patung tersebut? Apakah Islam membenarkan menjadikan patung sebagai hiasan di dalam kereta mahu pun di dalam rumah?

‘Trend’ menjadikan patung sebagai hiasan, atau disimpan di dalam rumah, di dalam kereta dan sebagainya hendaklah diperhalusi dan dinilai dari sudut hukum syarak. Setiap individu muslim wajib memastikan sama ada segala perkara yang dilakukan bertepatan dengan hukum syarak atau sebaliknya, demi mencapai keberkatan dan keredhaan Allah dalam hidupnya.

Islam sangat mengambil berat terhadap pemeliharaan akidah penganut-penganutnya. Ajaran Islam akan menutup segala jalan yang menuju ke arah sesuatu perkara yang dianggap boleh merosakkan serta memesongkan akidah. Sejarah telah membuktikan bahawa patung-patung yang diukir menjadi objek yang disembah sebagai tuhan dari dahulu hinggalah sekarang. Sebahagian orang berkata, ia berlaku hanya pada zaman berhala dan penyembahan berhala iaitu pada zaman Jahiliah. Kenyataan ini tidak benar kerana pada zaman sekarang pun masih ada orang yang menyembah berhala. Hakikatnya, terdapat pada sepanjang zaman manusia yang mempercayai kepada perkara-perkara khurafat.

Ajaran Islam dengan jelas telah mengharamkan segala sesuatu yang dapat membawa kepada sikap keberhalaan, atau yang di dalamnya mengandungi unsur-unsur keberhalaan. Justeru itulah Islam mengharamkan patung. Di samping itu, malaikat yang membawa rahmat juga tidak masuk ke dalam rumah orang yang menyimpan patung. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung." (Riwayat Bukhari dan Muslim). Para ulama menyatakan bahawa malaikat tidak mahu masuk rumah yang menyimpan patung kerana pemiliknya itu menyerupai orang kafir. Ini kerana, biasanya orang kafir meletakkan patung dalam rumah untuk diagungkan.

Sebahagian ulama berpendapat bahawa diharamkan patung itu apabila ia berada dalam keadaan sempurna, tetapi kalau salah satu anggotanya itu terpotong yang tanpa anggota tersebut tidak mungkin dapat hidup, maka menyimpan patung seperti itu adalah harus. Ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahawa Jibril a.s. tidak mahu masuk ke dalam rumah Rasulullah s.a.w. kerana di pintu rumahnya ada sebuah patung, sehinggalah ia berkata kepada Nabi Muhammad: "Perintahkanlah supaya memotong kepala patung itu. Maka dipotonglah dia sehingga menjadi seperti keadaan pohon." (Riwayat Abu Daud, Nasa’i, Tirmizi dan Ibnu Hibban).

Apabila menyimpan patung pun tidak dibenarkan, apatah lagi mengukirnya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah bersabda maksudnya: "Sesungguhnya mereka yang membuat patung akan dikenakan seksa pada Hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka (dengan pertanyaan penghinaan): "Hidupkanlah apa yang telah kamu cipta itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, di antara rahsia diharamkan patung, adalah untuk membela kemurnian tauhid, dan supaya tidak menyamai golongan musyrik yang menyembah berhala. Berhala yang dibuat dan diukir oleh tangan-tangan mereka sendiri, kemudian dikuduskan dan mereka berdiri di hadapannya dengan penuh khusyu'. Sehubungan dengan itu, ulama’ Islam melarang membuat upacara tertentu di hadapan patung, seperti apa yang telah berlaku di tugu peringatan

Mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Perlis, dinyatakan bahawa berdoa di tugu peringatan adalah ditegah oleh syara’ dan hukumnya haram kerana perbuatan seumpama itu termasuk di dalam larangan firman Allah, surah al Maidah ayat 90 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi dan al-ansab (menyembah berhala) dan al-azlam (bertenung nasib) adalah najis daripada amalan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhkan daripadanya moga-moga kamu berjaya”. “Al-Ansab” maknanya batu orang jahiliyah yang disembelih korban di sisinya dan beribadat kepadanya. Berdoa adalah ibadat, berdoa di batu tugu peringatan sama seperti orang jahiliyah beribadat di al-Ansab yang dimaksudkan di dalam ayat 90 itu.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Pulau Pinang pula menyatakan bahawa haram tiupan dan bertafakur dengan menundukan kepala kepala selama 20 saat dengan meletakkan kalung bunga di tugu. Bacaan sajak yang boleh menimbulkkan semangat kepahlawanan adalah diharuskan, tetapi dengan syarat tidak dilakukan dihadapan tugu, atau di dalam suasana yang dilarang oleh syarak kerana semua ini adalah upacara agama juga.

Manakala fatwa tentang upacara Hari Pahlawan yang dikeluarkan oleh negeri Selangor pula adalah seperti yang berikut:

(1) Amalan seperti tiupan “Last Post”, bertafakur dengan menundukkan kepala, meletakkan kalungan bunga, bacaan sajak, nyanyian dan tiupan “Rouse” yang dilakukan di hadapan tugu dalam upacara menyambut Hari Pahlawan adalah bercanggah dengan Islam dan boleh membawa kepada syirik.

(2) Bacaan sajak yang boleh menimbulkan semangat kepahlawanan adalah diharuskan dengan syarat tidak dilakukan dihadapan tugu atau di tempat atau dalam suasana yang di larang oleh syara’. (rujuk portal e-fatwa di http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/default.asp).

Justeru, sebagai umat Islam, hendaklah menghindarkan diri daripada perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pastikan rumah, kereta, sambutan hari-hari tertentu dan sebagainya tidak mempunyai unsur yang ditegah syarak seperti menyimpan patung dan seumpamanya, agar kehidupan diberkati dan dirahmati Allah.

No comments:

Post a Comment