Followers

Sunday, August 2, 2009

Bahaya Bid'ah


Oleh: Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)
Imam Malik meriwayatkan, daripada Abu Hurairah, bahawa Rasulullah telah bersabda yang bermaksud : “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya ; Kitab Allah (al-Quran) dan Sunnah Rasulnya ». Oleh kerana tidak memahami tuntutan al-Quran dan Sunnah, didapati segelintir daripada umat Islam di Malaysia masih melakukan perkara yang bercanggah dengan Islam iaitu melakukan perkara-perkara bid’ah.

Bid’ah ialah sesuatu yang bercanggah dengan Sunnah. Menurut istilah syara’ bid’ah ialah sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan masalah agama (untuk mendekatkan diri kepada Allah) yang tidak ada contoh sebelumnya daripada Nabi SAW, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat baginda. Bid'ah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah kerana sunnah itu petunjuk sedangkan bid'ah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa landasan wahyu (Al-Quran) atau sunnah Nabi SAW dan Ijma' ulama.

Bid'ah ialah ideologi dan pemikiran yang merosakkan. Imam Muslim dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda, maksudnya: “sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah Kitab Allah, dan petunjuk yang terbaik ialah petunjuk Muhammad saw, perkara yang paling buruk ialah perkara yang direka-reka (dalam agama), dan setiap perkara yang direka-reka itu bid'ah dan sebarang bid'ah adalah sesat." Sayyidatina Aisyah telah meriwayatkan bahawa nabi s.a.w. bersabda, maksudnya: “Sesiapa yang mengadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak.” (hadis riwayat Imam Muslim). Ibnu ‘Abbas r.a. pula ketika diminta wasiat daripadanya, beliau berkata yang bermaksud : « Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan beristiqamah, dan hendaklah kamu mengikut sunnah dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan bid’ah ».

Ringkasnya, sesuatu yang boleh dikategorikan sebagai bid’ah ialah apabila ia menepati tiga syarat berikut:
Sesuatu yang dikategorikan sebagai ibadat.
Untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Tidak ada asal dalam agama.

Perkara-perkara bid’ah ini datang daripada tiga arah:
Aqidah; dengan melakukan syirik kepada Allah serta memohon pertolongan kepada selain daripada Allah.
Ibadah: dengan berlakunya penambahan dan pengurangan atau pengubahsuaian terhadap ibadah.
Halal Haram: dengan mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.

Pada zaman nabi, terdapat tiga orang lelaki pergi ke rumah isteri-isteri nabi dan bertanyakan mereka tentang ibadat nabi. Apabila diberitahu kepada mereka tentang ibadat nabi, salah seorang daripada mereka berkata: “Aku akan bangun sepanjang malam untuk solat”. Seorang lagi berkata: “ Aku akan berpuasa sepanjang masa”. Manakala yang ketiga berkata: “Aku tidak akan berkahwin”. Apabila Rasulullah datang, Rasulullah pun bersabda: “Sesungguhnya aku ialah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku solat dan aku tidur, dan aku juga mengahwini wanita, sesiapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukanlah daripada golonganku”. (hadis riwayat Imam Bukhari).

Kita harus sedar bahawa akal manusia tidak mampu berdikari untuk membezakan antara kebaikan dan keburukan, memahami yang mana mendatangkan bahaya atau sebaliknya dari segala kejadian yang berlaku, kerana akal itu sendiri tidak sempurna dan juga kerana sesuatu kebaikan itu kadangkala bertentangan dengan naluri dan syahwat.

Oleh itu, akal mestilah berpandukan wahyu Allah SWT yang berupa firman Allah yang bersih dari segala kekurangan dan kealpaan, kejahilan dan kesamaran. Sebenarnya akal kita dengan segala kekurangan, kejahilan, kealpaan dan ketidakmampuannya memahami perkara-perkara yang mempengaruhi nafsu, harus menerima cahaya wahyu Ilahi agar akal benar-benar dapat melihat kebenaran hakiki dan mengetahui sesuatu itu sama ada bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, sempurna atau rosak.

Akal manusia diumpamakan seperti mata yang dapat melihat sesuatu di hadapannya hanya jika ada sinar cahaya yang meneranginya. Terang atau pudarnya penglihatan tersebut bergantung kepada kuat atau lemahnya sinaran itu. Sekiranya tidak ada cahaya yang meneranginya langsung, mata tidak akan mampu melihat sesuatu yang ada di dalam kegelapan. Begitu juga dengan akal manusia. Andaikata ia dibimbing oleh wahyu Allah iaitu al-Quran dan Sunnah, baharulah ia berupaya melihat sesuatu sebagaimana hakikatnya. Baharulah ia dapat melihat yang mana membahayakan dan yang mana dapat memberi manfaat, yang mana baik dan yang mana rosak, yang mana bagus dan yang mana hina. Apabila dikaitkan dengan ilmu dan iman, akal yang dibimbing wahyu Ilahi ini akan mendorong pemiliknya menjadi manusia yang banyak benarnya daripada salahnya dan menerangi hidupnya di atas nur kebenaran dari Allah SWT.

Sesungguhnya, Allah Taala telah menyempurnakan agama Islam bagi umat manusia. Dengan demikian, umat Islam memiliki sandaran untuk meraih kebahagiaan dari kesempatan ini yang tidak memerlukan apa-apa lagi tambahan. Allah SWT telah berfirman dalam Surah al-Ma’idah yang bermaksud: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Aku redai Islam itu menjadi agama bagimu " .

Namun, apa yang masih mendukacitakan mutakhir ini ialah apabila terdapat di kalangan umat Islam yang masih selesa untuk melakukan perkara-perkara bid’ah. Antara perkara bid’ah yang masih dilakukan pada zaman moden ini ialah menolak dan memperlekehkan perintah dan arahan yang diturunkan oleh Allah. Sesetengahnya, masih mahu menerima ideologi, pemikiran dan budaya penjajah barat yang merosakkan dengan menolak sistem lengkap yang ada pada Islam. Islam menegaskan bahawa riba itu haram, aurat itu wajib, solat itu tiang agama, dan Islam itu ‘is a complete way of life’. Namun begitu, terdapat di kalangan umat Islam yang masih tidak menunaikan solat, berurusan dengan riba, tidak menutup aurat, gemar melakukan maksiat dan sebagainya. Kalau maksiat terus bermaharajalela dalam diri, bid’ah menjadi penghias diri, ini bererti seseorang belum menjadi seorang muslim yang hakiki.

No comments:

Post a Comment