Followers

Tuesday, July 24, 2012

Nadwah UPM 2012

 

 Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://www.nadwahupm.com/

Pengenalan

Nadwah Serantau Bahasa dan Kesusasteraan Arab Ketiga pada kali ini bertemakan ”Penterjemahan sebagai Wahana Ilmu”  dengan harapan untuk mengupas dan membincangkan segala isu yang relevan dengan matlamat Nadwah ini diadakan. Nadwah ini dijangka dapat memberikan faedah yang besar kepada peserta, khususnya tentang perkembangan ilmu linguistik dan kesusasteraan Arab kontemporari, menerusi pembentangan dan pembahasan kertas kerja yang berkaitan  dengan kaedah, teknik, dan strategi pembelajaran bahasa dan sastera Arab, sesuai dengan perkembangan bahasa Arab di Malaysia sekarang ini. 

OBJEKTIF
· Menggalakkan pertukaran pendapat dan pengalaman dalam bidang perterjemahan demi memartabatkan bahasa dan kesusasteraan di peringkat antarabangsa.
· Mencambah idea dan pemikiran melalui teori terkini dalam bidang penterjemahan .
· Menyediakan platform kepada pensyarah dan penyelidik untuk membentangkan penemuan terbaharu dalam penyelidikan mereka.

SUBTEMA NADWAH
· Penterjemahan dan media
· Teknologi penterjemahan
· Interpretasi dan pengantarabangsaaan
· Sosiolinguistik dan penterjemahan
· Penterjemahan teks sastera
· Penterjemahan teks agama (al-Quran, al-Hadith, Fikah, dan lain-lain)
· Penterjemahan teks khusus dan dokumen rasmi
· Isu penterjemahan pada era globalisasi
· Penterjemahan dalam pendidikan
· Penterjemahan berbantukan mesin dan komputer
· Masa depan dan kelangsungan penterjemahan
· Penilaian penterjemahan
· Penterjemahan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa
PESERTA

Ahli akademik, guru bahasa Arab, pelajar  universiti, pegawai pendidikan, perancang dasar dan program bahasa, ahli linguistik, penulis dan sesiapa sahaja yang berminat dalam bidang kebahasaan dan kesusasteraan Arab.
المؤتمر الإقليمي عن الترجمة
"ندوة  upm 2012" للغة العربية وآدابها على المستوى الإقليمي
وحدة اللغة العربية، قسم اللغات الأجنبية، كلية اللغات الحديثة والاتصال بجامعة بوترا الماليزية
عنوان المؤتمر: "الترجمة بوصفها وسيلة للعلم والمعرفة"
مكان المؤتمر: "Auditorium, Fakulti Kejuruteraan, UPM"
3 - 4   أكتوبر 2012
أهداف الندوة:
1-              دعم وتشجيع الجهود المخلصة التي تعمل على النهوض في مجال الترجمة من أجل رفع اللغة العربية وآدابها إلى المستوى العالمي.
2-              استكشاف الجديد فى مجال الترجمة، والوقوف على المناهج اللغوية الحديثة وتطبيقاتها والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في خدمة اللغة العربية.
3-              إعداد الفرص للباحثين والمهتمين بمجال الترجمة للمشاركة في عرض استكشافاتهم الجديدة في مجال بحوثهم.
لغة المؤتمر
- اللغة الملايوية
- اللغة العربية 
 - اللغة الإنجليزية
 
Nadwah SERANTAU Bahasa dan Kesusasteraan Arab Ketiga

Penterjemahan sebagai
Wahana Ilmu

3 - 4 OKTOBER 2012 (terkini)

Auditorium
Fakulti Kejuruteraan
Universiti Putra Malaysia

Anjuran
Unit Bahasa Arab, Jabatan Bahasa Asing,
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia

No comments:

Post a Comment