Followers

Thursday, October 18, 2012

Misi Pendidikan dan Kemanusiaan
Lembu:RM250/Bahagian. Kambing:RM500/Ekor.


BORANG WAKALAH IBADAH KORBAN / AQIQAH

Saya ........................................................................................... (nama),  mewakilkan kepada Akademi Imam Syafi’e untuk menguruskan pelaksanaan ibadah korban / aqiqah sebanyak ............... bahagian lembu/ekor kambing dengan bayaran RM ............…..... (harga & kos pelaksanaan) bagi pihak saya dan/atau penama-penama dibawah. Saya juga bersetuju untuk menyumbang lebihan harga & kos pelaksanaan ini untuk pembinaan/operasi Kompleks Pendidikan/aktiviti/operasi Akademi Imam Syafi’e di Kemboja.

  1. _____________________________________
  2. _____________________________________
  3. _____________________________________
  4. _____________________________________
  5. _____________________________________
  6. _____________________________________
  7. _____________________________________

***   Bersama ini disertakan wang tunai/cek bernombor……………..……../ wang dimasukkan dalam akaun Maybank Islamic (553083023763 ) atas nama AKADEMI IMAM SYAFI’E-DANA KEMBOJA sebanyak RM……………. untuk tindakan pihak tuan.

Tandatangan
…………………………………………
Tarikh
…………………………………
No. Tel/ HP                
…………………………………………
Alamat
…………………………………
E-mail       
…………………………………………
…………………………………

Nota Penting:
Bagi tujuan rekod dan penyelarasan, sila maklumkan setiap penyertaan korban/aqiqah yang dibuat melalui; E-Mel: akademimamsyafie@gmail.com atau SMS ke: 012-2942574 atau Fax ke +603 79675145 atau E-Mel: AJK di atas. Sila  pastikan Tuan/Puan mendapat jawapan penyertaan daripada kami.

No comments:

Post a Comment