Followers

Friday, November 23, 2007

Makna yang Terdapat Pada Huruf Jar

Oleh
Mohd Sukki Othman

Memandangkan ada permintaan untuk saya menulis artikel mengenai bahasa Arab, maka di sini saya membincangkan sedikit tajuk yang berkaitan dengan nahu Arab. Perbincangan ini akan menyentuh secara langsung tentang makna dan pengertian bagi huruf Jar. Hal yang demikian kerana setiap huruf Jar biasanya membawa lebih daripada satu makna. Oleh itu, perlu difahami makna bagi setiap huruf Jar mengikut konteks ayat yang dikemukakan.

Oleh kerana perbincangan tentang makna huruf Jar ini terlalu panjang dan banyak, maka tidak semua huruf Jar dapat dibincangkan dengan secara terperinci. Sebaliknya, penumpuan hanya akan diberikan kepada huruf Jar yang penting dan yang banyak penggunaannya sahaja. Antaranya ialah huruf Ba.

Huruf al-Ba’ ( حرف الباء ).

Ia mempunyai 13 makna. Antaranya ialah:-

(a) al-Ilsoq ( الإلصاق ). Ini merupakan makna asal bagi huruf Ba’. Makna ini tidak terpisah daripada huruf Ba’ walaupun ketika ia membawa makna yang lain daripadanya. Sehubungan dengan itu Sibawayh telah menetapkan bahawa inilah sahaja makna yang terdapat pada huruf Ba’. Al-Ilsoq ( الإلصاق ) mengandungi dua makna iaitu:

(i) Makna Hakiki: Contohnya adalah seperti dalam ayat berikut:

وقفتُ بالباَبِ

مَسَحْتُ رَأسِي بِيَدي

(ii) Makna Majazi: Contohnya adalah seperti dalam ayat berikut:

مرَرْتُ بِدَارِكَ، أو بك ( أي: بمكان يقرب منك )

(b) al-Isti’anah ( الاستعانة ). Ia biasanya datang sebelum kata nama alat ( اسم الآلة ). Contohnya ialah:

كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ

(c) al-Sababiah wa al-Ta’lil ( السببية والتعليل ). Ia membawa makna sebab dan punca berlakunya sesuatu. Contohnya ialah:

مَاتَ بِالجوْعِ (أي: سبب الجوع)

فَكُلاً أَخَذْنا بِذَنْبِه – العنكبوت 40 (أي: سبب ذنبه)

(d) al-Ta’diah ( التعدية ). Ia juga dinamakan sebagai Ba’ al-Naql ( باء النقل ). Peranannya adalah seperti huruf Hamzah yang bertindak menukarkan kata kerja lazim ( فعل لازم) kepada kata kerja melampau (فعل متعدي ). Contohnya ialah:

ذَهَبَ الله بِنُوْرِهِم – البقرة 17 (أي: أذهب الله نورهم)

(e) al-Qasam ( القَسَم ). Ia ialah huruf ba’ yang didahului dengan kata kerja yang menunjukkan al-Qasam (sumpah). Contohnya ialah:

أُقسِم باللهِ ليتوحدَنَّ العربُ

(f) al-Muqabalah ( المقابلة ). Ia juga dinamakan sebagai al-‘Iwadh ( العوض ). Ia membawa maksud menukar atau menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya ialah:

اشتريتُه بألفٍ (الألف عوض من المشتري)

(g) al-Zorfiah ( الظرفية ). Ia ialah huruf ba’ yang datang sebelum zarf zaman dan zarf makan ( ظروف الزمان والمكان ). Ia membawa makna fi ( في ). Contohnya ialah:

ولقد نصرَكُمُ اللهُ ببدرٍ – آل عمران 123

(h) al-Musohabah ( المصاحبة ). Ia membawa makna ma’a ( مع ) yang bermaksud bersama. Contohnya ialah:

اِهْبِط بِسَلاَم – هود 48 (أي: اهبط مع سلام)

(i) al-Tab’idh ( التبعيض ). Ia membawa makna min ( مِنْ ) yang bermaksud dari / daripada / sebahagian darinya. Contohnya ialah:

عيناً يشربُ بها عبادُ اللهِ – الإنسان 5 ( بها = منها)

(j) al-Ghayah ( الغاية ). Ia membawa makna ila (إلى ) yang bermaksud ke/kepada. Contohnya ialah:

وقد أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي من السِّجنِ – يوسف 100 ( بي = إلَيَّ )

Ba' Za'idah (باء زائدة )

Adakah Ba' Za'idah (باء زائدة ) iaitu Ba' tambahan itu wujud dalam perbincangan dan perbahasan ilmu nahu? Jawapannya Ya, sememangnya ia wujud. Fungsinya adalah untuk al-Tawkid (التوكيد ) iaitu untuk mengukuhkan kata. Ba' Za'idah datang dalam beberapa tempat iaitu:

(a) Pada pelaku (الفاعل ). Contohnya ialah:

وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْداً – النساء 79 (أي: كفى الله شهيدا)

باللهِ: مجرور لفظاً ومرفوع محلاً على أنه فاعل

(b) Pada objek ( المفعول به ). Contohnya ialah:

وَ لاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيكم إلى التهلكة – البقرة 195 (أي: ولا تلقوا أيديَكم)

(c) Pada subjek (المبتدأ ). Contohnya ialah :

بِحَسْبِكَ دِرْهمٌ (أي: حسبُك درهم)

(d) Khabar Laisa (خبر ليس ). Contohnya ialah:

ليسَ زائدٌ بقائمٍ (أيْ: ليس زيدٌ قائماً)

(e) al-Nafs dan al-'Ain (النفس والعين ). Contohnya ialah:

جاءَ زيدٌ بِنفْسِهِ

رأيْتُ الأَمٍيْرَ بِعَيْنِهِ

Huruf Min (مِنْ )

Antara makna yang terdapat pada huruf Jar min (مِنْ ) adalah seperti yang berikut:-

(a) al-Ibtida' (الابتداء ). Ia menunjukkan kepada makna permulaan bagi sesuatu tempat atau masa. Contohnya ialah:

جِئْتُ مِنْ الحَدِيْقَةِ إلى البيْتِ (مِنْ هنا: المكانية)

سافَرْتُ مِن شَهرٍ إلى آخر (مِن هنا: الزمانية)

(b) al-Tab'idh (التبعيض ). Ia memberi makna ba'dho ( بَعْض ) yang bermaksud sebahagian. Contohnya ialah:

مِنْهم مَنْ كَلَّمَ الله (مِنْهم : بعضهم )

(c) al-Bayan (البيان ). Ia berperanan menerangkan sesuatu yang samar pada maknanya (بيان الجنس ). Kebanyakan min (من ) dari jenis ini terletak selepas Ma (ما ) dan Mahma (مهما ). Contohnya ialah:

زَوِّدْنِيْ ما عندَك مِنْ أَخْبارٍ (من أخبار: بيان النوع)

(d) al-Ta'kid ( التأكيد ). Huruf min di sini hanyalah sebagai huruf tambahan dan berperanan untuk mengukuhkan lagi ayat. Syarat bagi min tambahan ini ialah ianya hendaklah didahului dengan Nafi (النفي ), Nahi (النهي ) atau Istifham ( ( الاستفهام. Contohnya ialah:

ماَ جَاءَنا مِنْ بَشَرٍ

هل عندك مِنْ كتابٍ؟

(e) al-Zarfiah (الظرفية ). Ia membawa makna fi (في ). Contohnya ialah.

إذا نُوْدِيَ للصلاةِ مِن يَومِ الجمعة (أي: في يومها)

(f) al-Sababiah dan al-Ta'lil (السببية والتعليل ). Ia membawa makna sebab atau punca. Contohnya ialah:

هَرَبَ مِن خَوْفِهِ (أيْ: بسبب خوفه)

Huruf Ila (إلى )

Antara makna yang terdapat bagi huruf ini adalah seperti yang berikut:-

(a) al-Intiha' (الانتهاء ). Ia membawa makna akhir bagi sesuatu masa (الزمانية) atau tempat (المكانية ). Contohnya ialah:

وأتموا الصِّيام إلى اللّيلِ – البقرة 187 (الزمانية)

من المَسْجدِ الحَرامِ إلى المسجدِ الأَقْصى – الإسراء 1 (المكانية)

(b) al-Musohabah (المصاحبة ). Ia memberi makna ma'a (مَعَ ) yang bermaksud bersama. Contohnya ialah:

فلانٌ حَلِيمٌ إلى أَدبٍ وعِلْمٍ

(c) 'Inda (عند ). Ia juga dinamakan sebagai al-Mubayyanah (المبينة ). Ia biasanya terletak selepas sesuatu yang membawa erti suka atau benci, fi'il ta'ajub (فعل تعجب ) atau ism tafdhil (اسم تفضيل ). Contohnya ialah:

قال: رَبِّ السجنُ أحَبُّ إِلَيَّ مما يدعونني إليه – يوسف 33 (أيْ: أحب عندي)

No comments:

Post a Comment