Followers

Wednesday, January 30, 2008

Undang-Undang di Malaysia Sebelum Merdeka

Oleh: Ustaz Shauqi

Kejadian jenayah yang semakin menjadi-jadi pada zaman ini seharusnya 'membuka mata' kita semua untuk berfikir apakah silapnya? Adik Sharlinie masih belum dijumpai... adik nurin telah dizalimi dengan kejam.. dan pelbagai lagi kes jenayah yang berlaku sama ada yang dilaporkan oleh media massa atau tidak telah menghantui masyarakat kita pada hari ini. Seolahnya juga para penjenayah langsung tidak serik untuk melakukan jenayah. Apakah mereka ini tiada kesedaran atau mereka tidak takut kepada undang-undang yang sedia ada?

Sebelum kedatangan penjajah barat, undang-undang jenayah Islam telah pun dilaksanakan di Malaysia serta telah menjadi undang-undang dasar negara. Kenyataan ini berlandaskan kepada kewujudan Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Pahang, dan Undang-Undang Kedah (Lihat Mohd Azam Hamzah, 1986, Falsafah dan Prinsip Perundangan Islam, Kuala Lumpur, ms 177, dan M.B. Hooker, Undang-Undang Islam di Asia Tenggara (terj.), ms 10).

Hukum Kanun Melaka telah dilaksanakan sejak zaman kesultanan Melaka lagi, dan ia berdasarkan mazhab Syafie (Sila Rujuk Liew Yoke Fang, Undang-Undang Melaka, 1979, The Haque, dan Dr Mahmud Saedon, Perlaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia: Kenyataan dan Permasalahannya, YDIM, ms 62). Undang-undang Kanun Melaka mempunyai pengaruh yang besar dan berkesan di negeri-negeri Melayu di bawah pemerintahan empayarnya dan di negeri-negeri yang berjiran seperti Johor, Kedah, Pahang, Perak dan Brunei. Negeri-negeri tersebut telah menjadikan Undang-undang Kanun Melaka sebagai asas kepada undang-undang negeri mereka (Sila rujuk Mahmud Saedon, 1988, Ke arah Islamisasi Undang-Undang Islam di Malaysia, YDIM: Kuala Lumpur, ms 33). Umumnya, undang-undang jenayah Islam telah dilaksanakan dengan meluas di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah.

Apabila Inggeris datang dan menjajah Tanah Melayu, mereka telah melakukan perubahan yang ketara dalam perundangan. Peruntukan Piagam Keadilan I (1807), Piagam II (1826), penguatkuasaan undang-undang sivil (1837), dan undang-undang Tanah Melayu yang baru pada tahun 1956 telah memberi kuasa yang banyak dan luas kepada British untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang tempatan dan menggantikannya dengan undang-undang British (Lihat Ahmad Ibrahim, Sistem Perundangan di Malaysia, Kuala Lumpur, ms 71-72).

Situasi yang telah dilaksanakan oleh British telah memberikan kesan yang besar terhadap perundangan Islam terutamanya terhadap undang-undang jenayah Islam. Undang-undang Inggeris telah menyelinap masuk sedikit demi sedikit, dan seterusnya menggantikan perundangan Islam yang telah dilaksanakan sebelum ini. Ternyata undang-undang Inggeris tidak dapat menyelesaikan masalah jenayah pada hari ini malahan jenayah makin bertambah. Justeru, apa salahnya untuk kita kembali mengamalkan undang-undang Islam sebagaimana yang telah diamalkan di Tanah Melayu sejak dahulu kala .... Fikirkanlah...

No comments:

Post a Comment