Followers

Thursday, May 28, 2009

Tuntutan Mut'ah


Islam membela hak-hak wanita semasa berkahwin dan selepas perceraian. Justeru, tuduhan bahawa Islam menindas kaum wanita adalah tidak benar. Antara hak seseorang wanita yang diceraikan suaminya ialah tuntutan Mut'ah yang boleh dibuat di Mahkamah Syariah.

Mut'ah ialah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada bekas isterinya yang pernah disetubuhi. Firman Allah bermaksud: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajipan bagi orang yang bertaqwa" (al-Baqarah 241).

Mut'ah adalah sesuatu pemberian yang bermanfaat sama ada berbentuk pakaian, barangan atau wang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Kadar mut'ah tidak ditentukan, ia bergantung kepada keredaan dan persetujuan suami isteri. Namun, sekiranya wujud pertelingkahan dalam menentukan kadar, maka Mahkamah Syariah akan menggunakan budi bicaranya untuk menetapkan kadar tersebut yang bersesuaian dengan kemampuan suami.

No comments:

Post a Comment